prawidłowe-ciśnienie
Zdrowie

Normalne ciśnienie krwi – nadciśnienie tętnicze – prawidłowe ciśnienie

ciśnienie-tętnicze

Pomysł monitorowania ciśnienia krwi jest nadal niewystarczająco zakotwiczony w umysłach milionów ludzi. Jednak nadciśnienie tętnicze jest pierwszym czynnikiem ryzyka wypadku naczyniowego (CVA).

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze definiuje się jako chroniczny wzrost ciśnienia krwi. Zdecydowana większość osób z nadciśnieniem tętniczym nie jest tego świadoma, ponieważ nadciśnienie tętnicze rozwija się podstępnie na przestrzeni lat. Nadciśnienie tętnicze jest najczęstszą chorobą układu krążenia i jest najważniejszym czynnikiem ryzyka. Choroba sercowo-naczyniowa jest główną przyczyną zgonów w Polsce.

W 2019 roku pięć milionów Polaków ma nadciśnienie tętnicze w Polsce. 20% z nich nadal nie jest leczonych, a 2 stycznia wśród leczonych osób nie osiągali ciśnienia 140/90 mmHg.

Ciśnienie tętnicze

Ciśnienie krwi, czasami błędnie nazywane “napięciem nerwowym”, odpowiada ciśnieniu wywieranemu przez krew pompowaną przez serce na ściany tętnic. Ciśnienie krwi jest siłą, która pomaga w krążeniu krwi przez wszystkie organy. Jeśli jest wysokie ciśnienie krwi, gdy napięcie jest zbyt wysokie, serce musi wtedy pracować ciężej. Wysokie ciśnienie krwi oznacza, że wartości ciśnienia krwi są niezwykle wysokie.

Krew ciśnienie dzieli się na dwie wartości: ciśnienie skurczowe, ciśnienie rozkurczowe maksymalne i minimalne. Ciśnienie krwi wyraża się zatem jako dwie liczby. Wartości ciśnienia krwi, powszechnie znane jako ciśnienie krwi, podawane są w cm rtęci (Hg).

Skurczowe ciśnienie krwi, najwyższe odpowiada wartości ciśnienia tętniczego podczas skurczu serca, czasowi skurczu komór. Jest to ciśnienie w naczyniu w momencie, gdy serce się kurczy. Ciśnienie skurczowe jest najwyższą wartością: na przykład ciśnienie krwi 13/8, jest to liczba 13.

nadciśnienie-tętnicze

Ciśnienie rozkurczowe

Ciśnienie rozkurczowe jest wartością ciśnienia tętniczego podczas rozkurczu serca występującego podczas relaksacji komór. Ciśnienie to w tętnicach występuje pomiędzy dwoma skurczami serca w tej fazie a rozluźnieniem wypełnienia serca. Najniższym ciśnieniem rozkurczowym jest ciśnienie rozkurczowe. Na przykład dla ciśnienia krwi 13/8 jest to liczba 8.

Ciśnienie krwi nazywane jest normalnym, gdy wynosi ono poniżej 140/90 mmHg lub 14/9.A zbyt niskie ciśnienie krwi, to znaczy odpowiadające maksymalnemu spadkowi ciśnienia krwi poniżej 90 mm Hg, nazywane jest niedociśnieniem. Skurczowe ciśnienie krwi nie powinno przekraczać wartości 15. Ciśnienie rozkurczowe krwi nie powinno przekraczać wartości 9. Termin nadciśnienie tętnicze odpowiada wartości większej niż 14/9.

Inne artykuły:

Szkło bioaktywne

Zaburzenia pracy serca – choroby sercowo-naczyniowe