eduskrypt.pl - platforma nominowana do WORLD SUMMIT AWARD 2007

O Programie

„Twórczy Nauczyciel – Twórcza Edukacja” to ogólnopolski program realizowany przez platformę eduskrypt.pl, skierowany do wszystkich czynnych zawodowo nauczycieli różnych etapów kształcenia i wychowania. Nie ma tu znaczenia staż pracy, czy stopień awansu zawodowego. Głównym wyznacznikiem jest chęć podzielenia się swoimi umiejętnościami dydaktycznymi oraz pedagogicznymi. W Programie  stawiamy  na pomysłowych, niekonwencjonalnych i innowacyjnych nauczycieli, którzy są zainteresowani dalszym rozwojem własnego warsztatu pracy.
Założyliśmy, iż w każdej edycji tych najbardziej twórczych i innowacyjnych uczestników honorować będziemy nagrodami i wyróżnieniami.
W ramach Programu Centrum Szkoleniowe eduskrypt.pl (Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli działająca przy eduskrypt.pl) organizuje w okresie wakacyjnym cykliczne stacjonarne szkolenia w formie Letnich Szkół (Letnią Szkołę Regionalistów oraz Letnią Szkołę Artystyczną).
Laureaci I edycji Programu  w sierpniu 2007 roku w trakcie I Letniej Szkoły Regionalistów utworzyli Klub Twórczego Nauczyciela.
Czytaj o Klubie Twórczego Nauczyciela  

I. ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

• PROGRAM  “Twórczy Nauczyciel – Twórcza Edukacja” skierowany jest do wszystkich nauczycieli i pedagogów różnych etapów kształcenia.

• PROGRAM ma zasięg ogólnopolski i charakter cykliczny.


• CELE PROGRAMU:
- Promocja i wsparcie medialne, merytoryczne oraz rzeczowe twórczych działań edukacyjnych realizowanych w przedszkolach, szkołach oraz placówkach oświatowych.
- Upowszechnienie edukacji online  oraz promocja technologii informacyjno- komunikacyjnych (TIK).
- Propagowanie działań, inicjatyw oraz akcji na rzecz podnoszenia jakości i atrakcyjności kształcenia.
- Promowanie i wspieranie edukacji ustawicznej.
- Umożliwienie środowiskom nauczycieli inicjowanie oraz organizowanie różnorodnych działań, projektów, akcji i konkursów w ramach Projektów Wsparcia.
- Stworzenie i upowszechnienie narzędzi do  rozwijania warsztatu pracy nauczyciela oraz unowocześniania procesu dydaktyczno – wychowawczego.
- Publikowanie zweryfikowanych materiałów metodyczno – dydaktycznych opracowanych przez nauczycieli.
- Działanie na rzecz integracji środowiska nauczycieli oraz jego aktywizacji.

• ODBIORCY:
Nauczyciele  różnych etapów edukacyjnych.

Mamy nadzieję, że nasz Program będzie ważnym głosem udowadniającym wciąż twórczy charakter pracy nauczyciela.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!
Koszyk jest pusty
Zaloguj się:

adres e-mail:

hasło:
   
« Zarejestruj się
Wpisz pobrany
kod dostępu:
 
Polecamy:
Google
    
UWAGA! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii, proszę zapoznać się z polityką prywatności platformy edukacyjnej eduskrypt.pl
ZAMKNIJ