eduskrypt.pl - platforma nominowana do WORLD SUMMIT AWARD 2007

Ogłoszenie - szczegóły

«  Dodaj ogłoszenie


Korepetycje (61) | Prasa codzienna, Czasopisma (3809) | Sprzedam audiobooki (37) | Sprzedam książki (5574) | Ubezpieczenia (56) | Usługi (62) | Współpraca (58) | Wycieczki szkolne (69) | Kursy i Szkolenia (137) | Poszukuję (68) | Kupię (63) | Sprzedam - różne (77) | Zamienię (16) | Dam pracę (207) | Szukam pracy (89) | Odstąpie nieodpłatnie (52) | Wypoczynek (72) | Tłumaczenia (59) | Kontakty, współpraca, programy (49) | Pomoce naukowe, dydaktyczne (58) | Studia podyplomowe (13)

  

Ogólnopolski Program Ochrony Zdrowia Pracowników Oświaty i Ich Rodzin
2008-02-15 14:19:27

Walcząc o należne nam podwyżki wynagrodzeń, możemy także ograniczyć nasze koszty, tym bardziej, iż wszystko wokół drożeje.

Większość z nas już teraz korzysta z prywatnej opieki medycznej. Często płacimy za to bardzo dużo, a na wiele badań nas po prostu nie stać. Dzięki temu, że jest nas tak duża grupa, uzyskaliśmy Kartę Medyczną dla wszystkich pracowników oświaty za najniższą cenę w Polsce. Teraz dzięki karcie z uśmiechem i zadowoleniem możemy dbać o nasze zdrowie i dobre samopoczucie zawsze i wszędzie - bez czekania, bez skierowań, w ponad 400 prywatnych placówkach medycznych w całej Polsce.
Pamiętajmy, że niemal każdy pracownik oświaty,
kształcąc i wychowując dzieci i młodzież, jednocześnie traci zdrowie.
Bóle gardła i nadwyrężone struny głosowe, a także dolegliwości nóg i kręgosłupa to typowe dolegliwości zawodowe. Częsty stres jest dodatkowym czynnikiem pogarszającym stan zdrowia każdego nauczyciela.

Obecnie za sprawą samych nauczycieli wszyscy pracownicy oświaty i ich rodziny na terenie całej Polski mogą korzystać z prywatnej służby zdrowia – na europejskim poziomie:
• wizyty bezpośrednio u każdego lekarza specjalisty
• badania i zabiegi są wykonywane natychmiast
• liczba wizyty i badań jest nielimitowana,
• wszystkie wizyty oraz badania wykonywane są całkowicie bezpłatnie
• całodobowy dostęp do infolinii medycznej (informacje o usługach, umawianie wizyt).

Czy wiecie Państwo, ile kobiet i mężczyzn uratowało swoje życie i zdrowie
dzięki dobrej, pełnej i wczesnej diagnostyce i leczeniu?

Wśród wielu usług medycznych, które otrzymają Państwo w ramach Karty Prywatnej Opieki Medycznej, są między innymi pełen NIELIMITOWANY dostęp do konsultacji lekarzy z następujących specjalności:

• alergologia,
• choroby wewnętrzne,
• chirurgia,
• ginekologia i położnictwo,
• okulistyka,
• pediatria,
• chirurgia klatki piersiowej,
• chirurgia naczyniowa,
• chirurgia onkologiczna,
• choroby zakaźne,
• dermatologia,
• diabetologia,
• endokrynologia,
• gastroenterologia,
• hematologia,
• kardiologia,
• nefrologia,
• neurochirurgia,
• neurologia,
• onkologia,
• ortopedia,
• otolaryngologia,
• pulmonologia,
• reumatologia,
• urologia,
• wszystkie wizyty oraz badania i zabiegi są wykonywane całkowicie bezpłatnie.

SZCZEGÓŁOWY OPIS BEZPŁATNYCH USŁUG MEDYCZNYCH

USŁUGI AMBULATORYJNE
Niezbędne z medycznego punktu widzenia usługi realizowane w placówkach medycznych zakontraktowanych przez Signal Iduna, wymienionych na liście Placówek Medycznych Signal Iduna, takie jak:
a) porady lekarskie – bez limitów
 w ramach opieki podstawowej
 w ramach opieki specjalistycznej
b) badania diagnostyczne – bez limitów
 podstawowe
 specjalistyczne
c) specjalistyczne zabiegi ambulatoryjne – bez limitów: ogólnolekarskie, chirurgiczne, ortopedyczne, ginekologiczne, urologiczne, laryngologiczne, okulistyczne, pielęgniarskie
d) opieka stomatologiczna
 okresowa kontrola stomatologiczna – raz w roku

Porady lekarskie
są to usługi medyczne wraz z badaniami diagnostycznymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej oraz do monitorowania leczenia i zabiegami leczniczymi przeprowadzone w Placówce Medycznej Signal Iduna.

Usługi medyczne w zakresie porady lekarskiej przysługujące Ubezpieczonemu to:
• przeprowadzenie badania lekarskiego: podmiotowego i przedmiotowego, zgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną, zakończone postawieniem diagnozy lub rozpoczęciem dalszego postępowania diagnostycznego;
• wykonanie albo zlecenie wykonania niezbędnych podstawowych badań diagnostycznych, zgodnie z aktualnie obowiązującą wiedzą medyczną i profilem danej specjalności medycznej;
• wykonanie albo zlecenie wykonania niezbędnych zabiegów leczniczych, zgodnie z aktualnie obowiązującą wiedzą medyczną;
• edukacja zdrowotna i zalecenia medyczne;
• wystawianie zaświadczeń, recept na leki, materiały opatrunkowe i inne.

Porada w ramach opieki specjalistycznej
obejmuje usługi świadczone przez lekarzy następujących specjalności:

• alergologia,
• choroby wewnętrzne,
• chirurgia,
• ginekologia i położnictwo,
• okulistyka,
• pediatria.
• chirurgia klatki piersiowej,
• chirurgia naczyniowa,
• chirurgia onkologiczna,
• choroby zakaźne,
• dermatologia,
• diabetologia,
• endokrynologia,
• gastroenterologia,
• hematologia,
• kardiologia,
• nefrologia,
• neurochirurgia,
• neurologia,
• onkologia,
• ortopedia,
• otolaryngologia,
• pulmonologia,
• reumatologia,
• urologia.
Specjalistyczne zabiegi ambulatoryjne:

Zabiegi ogólnolekarskie
• Cewnikowanie pęcherza moczowego
• Nakłucia diagnostyczne np. ropnia, węzła chłonnego tarczycy zmiany chorobowej itp.

Zabiegi okulistyczne

• Usunięcie ciała obcego z oka/powieki
• Szycie ran powieki
• Udrażnianie przewodu łzowego
• Zniszczenie zmian chorobowych

Zabiegi ginekologiczne

• Koagulacja (elektrokoagulacja, metoda termiczna)
• Kolposkopia
• Biopsja endometrialna


Zabiegi chirurgiczne

• Wycięcie zmian skórnych
• Usunięcia ciała obcego
• Zmiana opatrunków


Zabiegi ortopedyczne

• Unieruchomienie złamań i zwichnięć (gips, stabilizator)

• Biopsje kości
• Nakłucie stawów


Zabiegi urologiczne

• Cystotomia
• Płukanie pęcherza


Ambulatoryjne zabiegi pielęgniarskie

• Iniekcje podskórne
• Iniekcje domięśniowe
• Iniekcje dożylne
• Wlewy kroplowe
• Pomiar ciśnienia
• Inhalacje/nebulizacjeBadania diagnostyczne
są to konieczne z medycznego punktu widzenia usługi medyczne niezbędne do postawienia diagnozy, monitorowania leczenia i/lub, ustalenia właściwego postępowania terapeutycznego.
Skierowania na badania diagnostyczne wystawiane są wyłącznie w przypadkach uzasadnionych aktualnym stanem zdrowia Ubezpieczonego lub w celu wykonania badań profilaktycznych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.
Badania diagnostyczne w ramach opieki specjalistycznej
Diagnostyczne badania laboratoryjne:

Hematologiczne

• Morfologia krwi 8-parametrowa
• Morfologia krwi, z pełnym różnicowaniem granulocytów
• Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)
• Retikulocyty
• Erytroblasty

• Serologiczne
• Oznaczanie grupy krwi układu A,B,O, Rh (D) z oceną hemolizyn
• Bezpośredni
• test antyglobulinowy (Coombsa) ilościowy i jakościowy
Układu krzepnięcia

• Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT) (czas kaolinowo-kefalinowy)
• Czas krwawienia,
• Czas krzepnięcia
• Czas protrombinowy (PT),

• Czynniki krzepnięcia
• Fibrynogen (FIBR),
• Produkty degradacji fibryny
• Inhibitory krzepnięcia,
• Plazminogen,
Moczu

• Białko w moczu,
• Bilirubina w moczu,
• Ciała ketonowe w moczu,
• Erytrocyty/ hemoglobina w moczu
• Leukocyty w moczu,
• Glukoza w moczu,
• Osad moczu,
• Urobilinogen w moczu.


Biochemiczne

• Bilirubina bezpośrednia
• Bilirubina całkowita
• Bilirubina pośrednia
• Cholesterol całkowity
• Glukoza
• Kreatynina
• Kwas moczowy
• Magnez całkowity (Mg)
• Potas (K)
• Sód (Na)
• Amylaza
• Albumina
• Amylaza trzustkowa
• Apolipoproteina
• Białko całkowite
• Białko całkowite, rozdział elektroforetyczny
• Białko C-reaktywne (CRP)
• Chlorki (Cl)
• Cholesterol HDL
• Cholesterol LDL
• Cynk (Zn)
• Czynnik reumatolidalny (RF)
• Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)
• Dopełniacz
• Ferrytyna
• Mocznik
• Hemoglobina glikozylowana HbA1C
• Transferyna
• Trójglicerydy
• Wapń (Ca, Ca++)
• Żelazo – całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC)
• Żelazo (Fe)


Enzymatyczne

• Aminotransferaza alaninowa (ALT)
• Aminotransferaza asparaginianowa (AST)
• Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)
• Fosfataza alkaliczna
• Gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP)
• Kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB (CKMB)
• Lipaza
• Troponiny T/I


Immunologiczne

• Immunoglobuliny A (IgA)
• Immunoglobuliny D (IgD)
• Immunoglobuliny E całkowite (IgE)
• Immunoglobuliny E swoiste (IgE) – panel wziewny i pokarmowy
• Immunoglobuliny G (IgG)
• Immunoglobuliny M (IgM)
• Przeciwciała:
- Przeciwciała anty - HBS
- Przeciwciała anty – HBV,
- Przeciwciała anty – HCV,
- Przeciwciała p/ H. Pylori
- Przeciwciała p/cytomegalii,
- Przeciwciała p/toxoplazmozie
- Przeciwciała p/różyczce
- Przeciwciała p/cytoplazmie (ANCA)
- Przeciwciała p/jądrowe (ANA)
- Przeciwciała p/bakteryjne (Salmonella, Shigella, Borelia, Chlamydia)
- Przeciwciała Anty TPO
- Przeciwciała Anty TG
- Przeciwciała anty-HIV


Hormonalne i metaboliczne

• Aktywność reninowa osocza (ARO)
• Aldosteron,
• Androstendion
• Androsteron
• Esteraza acetyloholinowa,
• Estradiol,
• Estriol,
• Gonadotropina kosmówkowa podjednostka beta (beta-HCG)
• Hormon folikulotropowy (FSH),
• Hormon luteinizujący (LH),
• Hormon tyreotropowy (TSH)
• 17-hydroksykortykosteroidy,
• Insulina,
• Kalcytonina,
• Kortyzol,
• Parathrmon (PTH),
• Progesteron,
• Prolaktyna,
• Testosteron,
• Trójjodotyronina wolna (FT3)
• Tyroksyna wolna (FT4)

Kału

• Krew utajona w kale,
• Pasożyty/ jaja pasożytów w kale,
• Resztki pokarmowe w kale
• Badanie kału w kierunku Shigella Salmonella

Inne

• Alfa –fetoproteina (AFP)
• Antygen nowotworowy CA 125, CA 15-3, CA 19-9
• Antygen karcynoembrionalny (CEA)
• Antygen swoisty dla stercza (PSA) całkowity
• Antygen swoisty dla stercza (PSA) wolny
• Antygen HBs

• Antygen HBe
• ASO
• Digoksyna
• Odczyn Waaler-Rose
• VDRL
• Próba Tuberkulinowa
• Cytologia

Badania bakteriologiczne
(posiewy tlenowe, beztlenowe, w kierunku chlamydia)

• Posiew ilościowy,
• Posiew izolacyjny,
• Antybiogram

Badania mykologiczne
Badania wirusologiczne
Badania histopatologiczne

Testy alergologiczne

• Skórne
• Wziewne
• Pokarmowe


Diagnostyczne badania obrazowe
Badania rentgenowskie

• Zdjęcie klatki piersiowej
• Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej
• Zdjęcie kręgosłupa szyjnego
• Zdjęcia kręgosłupa piersiowego
• Zdjęcia kręgosłupa lędźwiowego
• Zdjęcia miednicy
• Zdjęcia odpowiednich stawów i/lub kości długich


GŁOWA I SZYJA

• zdjęcie czaszki
• zdjęcie zatok
• zdjęcie oczodołu
• zdjęcie zęba celowane
• zdjęcie pantomograficzne zębów
• zdjęcia ślinianek podżuchwowych
• zdjęcia krtani warstwowe


KLATKA PIERSIOWA
• badanie mammograficzne

JAMA BRZUSZNA (w tym przewód pokarmowy)

• cholangiografia
• badanie przełyku
• badanie żołądka i dwunastnicy
• pasaż jelitowy
• wlew doodbytniczy


MIEDNICA (w tym układ moczowo-płciowy)
• zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej z miednicą
• zdjęcia kontrastowe nerek, moczowodów i pęcherza (urografia)

UKŁAD KOSTNY
• badanie densytometryczne

Badania ultrasonograficzne

• USG jamy brzusznej
• USG miednicy mniejszej wykonywane przez powłoki ciała (w tym, USG macicy ciężarnej i ocena płodu)
• USG oczodołu
• USG jąder
• USG sutków
• USG ślinianek
• USG tkanek miękkich szyi i węzłów chłonnych powierzchownych
• USG narządu ruchu, w tym także stawy biodrowe u dzieci
• USG przezciemiączkowe
• Badanie dopplerowskie tętnic nerkowych
• Badanie dopplerowskie tętnic kończyn
• Badanie dopplerowskie żył kończyn
• Badanie dopplerowskie tętnic domózgowych
• Badanie USG przezodbytnicze
• Badanie USG przezpochwowe.


Tomografia komputerowa (bez kosztu kontrastu)

Rezonans magnetyczny (bez kosztu kontrastu)

Badania izotopowe

• Scyntygrafia mózgu
• Scyntygrafia tarczycy/badanie izotopowe czynności
• Scyntygrafia przytarczyc
• Scyntygrafia płuc (perfuzyjna, perfuzyjno – wentylacyjna)
• Scyntygrafia serca
• Scyntygrafia wątroby/badanie izotopowe czynności
• Scyntygrafia nerek/badanie izotopowe czynności
• Scyntygrafia przewodu pokarmowego/badanie izotopowe czynności
• Scyntygrafia kości


Badania endoskopowe
• Endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego (w tym, z pobraniem materiału do badania histopatologicznego i/ lub w kierunku H. Pylori)
• Kolonoskopia dolnego odcinka przewodu pokarmowego (w tym, z pobraniem materiału do badania histopatologicznego)
• Rektoskopia dolnego odcinka przewodu pokarmowego (w tym, z pobraniem materiału do badania histopatologicznego)
Diagnostyczne badania czynnościowe
UKŁADU ODDECHOWEGO
• Oddechowe próby ekspozycyjne (prowokacji oskrzelowej nieswoisty, prowokacyjny z alergenem podawanym wziewnie)

UKŁADU KRĄŻENIA

• Echokardiografia z użyciem techniki Dopplera kolorowego
• Echokardiograficzna próba wysiłkowa
• Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa

• 24-godzinna rejestracja ekg (badanie Holtera)
• 24-godzinne ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi
• EKG spoczynkowe


Układu Nerwowego

• Elektroencefalogram
• Elektromiogram
• Badanie potencjałów wywołanych wzrokowych, słuchowych, somatosensorycznych


Okulistyczne

• Perymetria
• Tonografia
• Krzywa dobowa ciśnień wewnątrzgałkowych
• Elektronystgmografia


Otolaryngologiczne
• Audiometria

Urologiczne
• Uroflowmetria

Stomatologiczne
• Okresowa kontrola stomatologiczna

Program oparty o produkt ze znakiem Teraz Polska roku 2007r. i prowadzony przez Signal-Iduna Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Teraz dzięki programowi każdego pracownika oświaty oraz jego bliskich stać na korzystanie z najlepszej prywatnej opieki medycznej. Wejdź na stronę internetową www.zdrowienauczyciela.pl i zapoznaj się ze szczegółami lub zadzwoń na numer telefonu 022 769 00 20.
Koszyk jest pusty
Zaloguj się:

adres e-mail:

hasło:
   
« Zarejestruj się
Wpisz pobrany
kod dostępu:
 
Polecamy:
Google
    
UWAGA! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii, proszę zapoznać się z polityką prywatności platformy edukacyjnej eduskrypt.pl
ZAMKNIJ