eduskrypt.pl - platforma nominowana do WORLD SUMMIT AWARD 2007

Aktualności

Platforma eduskrypt.pl objęła patronat medialny nad międzynarodową konferencją naukową
20.07.2005  08:39

"Wielcy twórcy regionu Gór Sowich"
Międzynarodowa Konferencja Naukowa


Sowiogórskie Muzeum Techniki
Fundacja Otwartego Muzeum Techniki
Dzierżoniów - Świdnica - Bielawa - Nowa Ruda
1 - 4 września 2005


KOMUNIKAT

Komitet Honorowy

 • Marek Piorun, Burmistrz m. Dzierżoniowa
 • Wojciech Murdzek, Prezydent m. Świdnica
 • Teresa Mazurek, Wójt Gminy Świdnica
 • Ryszard Dźwiniel, Burmistrz m. Bielawa
 • Tomasz Kiliński, Burmistrz m. Nowa Ruda
 • Bogusław Rogiński, Wójt Gminy Nowa Ruda
 • Henryk Smolny, Tow. Miłośników Dzierżoniowa
 • Ewa Glura, Tow. Przyjaciół Bielawy
 • Stanisław Kotełko, Tow. Regionalne Ziemi Świdnickiej
 • Julian Golak, przewodniczący Rady Fundacji Odnowy Ziemi Noworudzkiej
 • prof. dr hab. inż. Jan Koch, przewodniczący Rady Fundacji Otwartego Muzeum Techniki
 • Józef Gruszka, prezes zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego

Komitet Organizacyjny

 • prof. Stanisław Januszewski, przewodniczący
 • mgr Tomasz Śnieżek, sekretarz
 • mgr inż. Marek Battek, redakcja
 • Renata Madziara
 • mgr Teresa Bazała

Program

Sowiogórskim Festiwalem Techniki stworzyć pragniemy płaszczyznę refleksji nad dziedzictwem przemysłowym i technicznym regionu, zakładając, że jego ekspozycja sprzyjać może aktywizacji społeczno-gospodarczej i poszukiwaniu nowych programów rozwoju. Przemiany obszaru cywilizacyjnego to dzieło człowieka, aktywnego na wielu polach - rzemiosła, przemysłu, rolnictwa, hodowli, oświaty, nauki i techniki, kultury, sięgającej również w obszary literatury, sztuki i muzyki.
Człowiekowi i jego dziełu, wkładowi i znakom jakie pozostawił, dedykujemy tę sesję. Dołożymy starań, by znalazła kontynuację w kolejnych edycjach Sowiogórskiego Festiwalu Techniki i w bieżącej pracy przestrzennego Sowiogórskiego Muzeum Techniki - muzeum obszaru cywilizacyjnego Gór Sowich, rozwijanego w oparciu o globalną kolekcję dzieł kultury technicznej funkcjonujących w krajobrazach kulturowych regionu, mogącą stanowić wspornik dla integracji działań na rzecz rozwoju społeczności obszaru.
Dzieje regionu znaczone są tradycją górnictwa rudnego i węglowego, rolnictwa i hodowli, gospodarki leśnej, rzemiosła i przemysłu włókienniczego, rolno-spożywczego, maszynowego i elektrotechniki, gospodarki komunalnej, oferują uzdrowiskową i turystyczną, także tą sięgającą w sfery wymiany towarowej, komunikacji i transportu.
Spotykali się tutaj ludzie różnych kultur, udanie dokonywali recepcji osiągnięć myśli europejskiej, pozostawiali również po sobie trwałe ślady w dziejach cywilizacji Śląska, Niemiec, Europy. Obok poznawczego przyświeca nam również cel utylitarny. Naszą intencją jest nie tylko piętno na dziejach tej ziemi, w sferach przemysłu, nauki, techniki i kultury, ale i aktualnych, istotnych dla dziedzictwa cywilizacyjnego, dziedzictwa znaczącego kody genetyczne Gór Sowich i ich kulturowej otuliny. Na ile wciąż możemy z niego czerpać, na ile sprzyjać ono może kreowaniu modelu współczesnego człowieka, bądź tylko kreowaniu nowego wizerunku regionu, budowaniu więzi między człowiekiem, a ziemią, czy szacunku dla spuścizny?
Spotkamy się nie na bitewnych polach, na cmentarzach, czy w politycznych gabinetach, mówić będziemy nie o klęskach lecz o budowaniu nowego, o ludziach, którzy niejednokrotnie na przekór losowi wytrwale wznosili gmach cywilizacji europejskiej, w różnych kontekstach wpisując się na karty jej historii i współczesności.

Język

polski, niemiecki, angielski

Zgłoszenia

Zgłoszenia referatów ze streszczeniami (max. 15 linii) w jęz. polskim, niemieckim i angielskim przyjmujemy do dnia 30 marca 2005 r. Karta zgłoszenia na stronie internetowej Fundacji Otwartego Muzeum Techniki: www.nadbor.pwr.wroc.pl
Referaty o objętości 10-12 stron (+ilustracje) przyjmujemy do dnia 15 maja 2005 r. Referaty zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych do końca sierpnia 2005 r.
Zgłoszenie streszczenia, a następnie referaty prosimy kierować na adres Sekretariatu Konferencji za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną: e-mail: nadbor@pwr.wroc.pl
W trakcie Konferencji autorzy, w dniach 1 - 4 września będą dysponowali 15 min. czasu na prezentację referatów. Organizatorzy zabezpieczą odpowiednie środki i pomoce audio-wizualne.

Termin i miejsce

Konferencja odbywać się będzie w dniach 1 - 4 września 2005 r. w Dzierżoniowie, Świdnicy, Bielawie i Nowej Rudzie.

Koszt

Opłata konferencyjna - obejmuje koszty zakwaterowania (31/1, 1/2, 2/3, 3/4 i 4/5 wrzesień 2005), udział w obradach plenarnych, w spotkaniach towarzyskich, uzyskania wydawnictwa konferencyjnego, udziału w obozie naukowym - wyniesie 350 zł.
Opłatę konferencyjną należy uiścić do dnia 30 lipca 2005 r. na rachunek Fundacji:
PKO BP II O/Wrocław
91 1020 5226 0000 6202 0019 4282
Opłata uiszczana po dniu 30 lipca wyniesie 400 zł.

Redakcja

mgr inż. Marek Battek - FOMT

Najważniejsze daty:

 • 30 marca 2005 - zgłoszenia udziału i streszczenia referatów (w jęz. pol., niem. i ang., 15 linii)
 • 15 maja 2005 - dostarczenie referatów (10-12 stron + ilustracje)
 • 30 lipca - druk programu
 • do 30 sierpnia 2005 - druk materiałów konferencyjnych, ok. 30 autorów, ok. 300 stron cz.-b., format A-5, ilustracje, okładka kolor, nakład 500 egz.
 • 1 - 4 września 2005 - obrady plenarne Konferencji i inne formy aktywności.

Sekretariat

Fundacja Otwartego Muzeum Techniki
Holownik parowy "Nadbór"
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
e-mail: nadbor@pwr.wroc.pl
tel.+48/071/327-99-02
fax. +48/071/321-03-61
tel. kom. 0601-755-138
www.nadbor.pwr.wroc.pl

Koszyk jest pusty
Zaloguj się:

adres e-mail:

hasło:
   
« Zarejestruj się
Wpisz pobrany
kod dostępu:
 
Polecamy:
Google
    
UWAGA! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii, proszę zapoznać się z polityką prywatności platformy edukacyjnej eduskrypt.pl
ZAMKNIJ