eduskrypt.pl - platforma nominowana do WORLD SUMMIT AWARD 2007

Aktualności

VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Oddziałów i Klas integracyjnych „Razem”.
31.05.2007  10:16

REGULAMIN

I. Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 25 w Elblągu
II. Cele konkursu:
 Ukazanie wspólnego przeżywania codzienności w przedszkolu, szkole, na podwórku, na wycieczce, w domu...
 Prezentacja szczególnej wrażliwości plastycznej dzieci niepełnosprawnych
 Kształtowanie poprzez działalność plastyczną osobowości dziecka otwartej na drugiego człowieka
 Wymiana doświadczeń nauczycieli przedszkoli i szkół integracyjnych
III. Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnicy: dzieci i młodzież oddziałów i klas integracyjnych przedszkoli i szkół podstawowych
2. Tematyka: wspólna praca i zabawa w przedszkolu, szkole i poza nimi
3. Techniki prac: wszystkie techniki plastyczne oprócz plasteliny, przyklejanych materiałów nietrwałych np. ryżu, kaszy, liści itp., form przestrzennych
4. Format znormalizowany, nie mniejszy niż A4. Prace mogą być wykonane wyłącznie na papierze, kartonie... Wykluczone jest przysyłanie prac na płytach, deskach itp.
5. Każda praca na odwrocie musi być podpisana ołówkiem pismem drukowanym: imię, nazwisko autora, wiek, klasa, tytuł pracy, pełne imię i nazwisko nauczyciela, dokładny adres, telefon i e-mail szkoły lub przedszkola, województwo, kraj.
6. W przypadku dzieci niepełnosprawnych na odwrocie pracy należy podać rodzaj niepełnosprawności (tylko do wiadomości komisji)
7. Prac nie należy oprawiać
8. Po dokonaniu wstępnej oceny w przedszkolu i szkole należy przesłać maksymalnie 10 prac z każdej grupy wiekowej ( w tym, co najmniej 2 prace dzieci niepełnosprawnych) w terminie
do 27 kwietnia 2007 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Szkoła Podstawowa nr 25
Ul. Wyżynna 3
82-300 Elbląg
z dopiskiem: konkurs „Razem”
9. Do przesyłki należy dołączyć listę z wykazem autorów prac, tytułów i nazwisk nauczycieli opatrzony pieczątką szkoły lub przedszkola.
10. Jury dokona oceny prac w kategoriach wiekowych:
I grupa: dzieci przedszkolne
II grupa: klasy I-III
III grupa: klasy IV-VI
11. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody.
12. Wernisaż odbędzie się 1 czerwca 2007 r. w Galerii El w Elblągu.
IV. Uwagi końcowe
1. Prac nie wolno zwijać. Prace nadesłane niezgodnie z regulaminem, zniszczone, nieprawidłowo opisane nie będą oceniane.
2. Prace nie mogą być podpisane z przodu, nie powinny też być naklejane na papier.
3. Prace nie będą zwracane, organizator zastrzega sobie prawo popularyzowania ich w katalogach, kalendarzach, eksponowania na wystawach, przekazywania do dekoracji sponsorom.

Dokładnych informacji udzielają p. Ewa Cichońska i p. Anna Szałachowska
tel. 0-55 235-09-12,e-mail:szkola25@elblag.com.pl placówki.

Koszyk jest pusty
Zaloguj się:

adres e-mail:

hasło:
   
« Zarejestruj się
Wpisz pobrany
kod dostępu:
 
Polecamy:
Google
    
UWAGA! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii, proszę zapoznać się z polityką prywatności platformy edukacyjnej eduskrypt.pl
ZAMKNIJ