eduskrypt.pl - platforma nominowana do WORLD SUMMIT AWARD 2007

Aktualności

IV Edycja Festiwalu Na Ziarnku Grochu 2006
13.09.2006  12:19

CELE ZADANIA:
1. Podnoszenie wiedzy nauczycieli szkół podstawowych odnośnie nowoczesnych metod dydaktycznych stosowanych w procesie kształcenia.
      2.   Promocja Literatury Dziecięcej wywodzącej się z krajów skandynawskich. 
3. Zapewnienie dzieciom zamieszkałym poza dużymi ośrodkami kultury dostępu do nowoczesnych form edukacji poprzez teatr – lekcje teatralne.
4. Zachęcenie zarówno nauczycieli jak i dzieci do wspólnej zabawy związanej z tworzeniem spektakli teatralnych w oparciu o analizy tekstów literatury dziecięcej. Propagowanie zamiłowania do teatru i literatury jako alternatywy dla telewizji, gier komputerowych oraz filmów video.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA:
W ramach zadania określonego ogólnym tytułem Festiwal na Ziarnku Grochu 2006 – pragniemy przeprowadzić trzy typy działań związanych z realizacją celów przedsięwzięcia.
1. Opracowanie materiałów.
Pod kierownictwem Prof. zwycz. dr hab. Alicji Baluch - Kierownik Katedry Literatury Dla Dzieci i Młodzieży - Akademii Pedagogicznej w Krakowie – Partnera nieformalnego projektu– planujemy opracowanie materiałów konferencyjnych oraz tematyki wykładów związanych z nowoczesnymi metodami edukacji dziecięcej. Nowoczesne metody edukacyjne zostaną zaprezentowane na przykładach zaczerpniętych z literatury skandynawskiej. Dzieła dziecięcej literatury skandynawskiej uznawane są przez specjalistów zajmujących się analizą dziecięcych utworów literackich - za najlepsze na świecie. Wykłady realizowane w ramach projektu będą pod wspólnym tytułem: DZIECKO I JEGO ŚWIAT - co warto wiedzieć o literaturze dla dzieci – od form prostych do arcydzieła.

2. Cykl konferencji – warsztatów  IX – 15.XI.2006 r.
W ramach projektu planujemy przeprowadzenie cyklu konferencji w 10 powiatach małopolskich. Przy organizacji konferencji będziemy korzystali z pomocy Małopolskiego Kuratorium Oświaty . Konferencje będą prowadzone przez zespół specjalistów z Akademii Pedagogicznej pod kierownictwem prof. Alicji Baluch – co zapewni wysoki poziom merytoryczny. Planujemy, iż dzięki konferencjom działania realizowane w ramach projektu obejmą ponad 600 nauczycieli.


 
3. Cykl występów teatralnych  IX – 15.XI.2006 r.
W ramach projektu zostanie wyprodukowane przedstawienie teatralne w formie lekcji teatralnej. Zawartość merytoryczna przedstawienia będzie kontynuacją tematyki konferencyjnej. Podczas przedstawienia zaprezentowane zostaną praktyczne metody wykorzystania zasad metodyki zaprezentowanej podczas konferencji. Nad poprawnością merytoryczną czuwała będzie Pani Profesor Alicja Baluch. Przedstawienie zostanie wyprodukowane przez NordicHouse sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Św. Anny 5, 31-008 Kraków. NordicHouse od 2001 roku realizuje projekty kulturalno - edukacyjne na terenie całego kraju. Od trzech lat NordicHouse jest głównym organizatorem jednego z największych w Polsce Festiwalów Teatrów Dziecięcych. W ramach trzech edycji festiwalu zorganizowano szereg konferencji, warsztatów i seminariów. W 2005 roku kolejna edycja festiwalu realizowana była w ramach obchodów 200 lecia urodzin H.C. Andersena. – pod tytułem: Świat Andersena. Udział NordicHouse zapewni wysoki poziom wyprodukowanego spektaklu. Spektakl teatralny zostanie zaprezentowany co najmniej 1 raz w każdym powiecie w którym będzie zorganizowana konferencja. Organizacja przedstawień w powiatach w których organizowane będą konferencje związana jest z potrzebą przygotowania odpowiednich materiałów informacyjnych w formie plakatów i ulotek w celu zapewnienia odpowiedniej frekwencji. W zależności od możliwości sal w których będą organizowane spektakle, każde przedstawienie zobaczy od 100 do 250 dzieci, wraz z nauczycielami. W ramach działań związanych z projektem planujemy objęcie od 1000 do 2500 dzieci. W przypadku dużego zainteresowania spektaklami uzależniamy realizacje dodatkowych spektakli od wsparcia uzyskanego od sponsorów komercyjnych.

4. Festiwal amatorskich przedstawień  1 – 10.XII.2006 r. Kraków
Ostatnim działaniem zaplanowanym w ramach projektu jest mini festiwal przedstawień wyprodukowanych przez uczestniczących w projekcie nauczycieli. Na podstawie konkursu scenariuszy przygotowanych przez nauczycieli biorących udział w konferencjach przeprowadzonych w ramach projektu wyłonione zostanie 10 spektakli które zostaną zaprezentowane w Krakowie w terminie od 01 do 10 grudnia 2006 roku.  W pracach komisji oceniającej zarówno scenariusze jak i same spektakle będą uczestniczyli pracownicy Akademii Pedagogicznej jak i Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Festiwal amatorskich spektakli jak i ocena scenariuszy pozwoli na weryfikację poziomu umiejętności oraz wiedzy nabytych przez nauczycieli oraz uczniów w wyniku działań prowadzonych w ramach projektu.

ZAKŁADANE REZULTATY REALIZACJI ZADANIA.:
1. Ponad 600 nauczycieli z poza dużych centrów kulturalnych będzie uczestniczyło w konferencjach dzięki którym pozna nowoczesne metody stosowane w edukacji dziecięcej.
2. Około 2000 dzieci z małych ośrodków kulturalnych będzie miało okazję zasmakowania Magicznego Świata Teatru oraz uczestniczyć w nowoczesnych zajęciach edukacji poprzez teatr w formie lekcji teatralnej.
3. Zostanie przygotowane co najmniej 10 amatorskich spektakli teatralnych.
4. Dzieci będą miały okazję poczuć się aktorami i zaprezentować się na scenie.
5. Dzięki formule festiwalu widowisk teatralnych – zachęcimy nauczycieli do bardziej aktywnego wykorzystania i wdrażania metod nowoczesnej pedagogiki do prowadzonych przez nich zajęć.
6. Będziemy propagowali Teatr i literaturę jako alternatywę dla telewizji, gier komputerowych oraz filmów video.

Dodatkowe informacje i ustalenia: Alicja Bałata tel. 012 421 71 20, fax: 012 421 72 91
e-mail: biuro@scanrehab.pl lub Wojciech Broczkowski  tel. 012 421 73 80.


Harmonogram wykładów w ramach IV Edycji Festiwalu
                                    Na Ziarnku Grochu
     

· 19 września godz.16 Miejski Ośrodek Kultury Zamek w Suchej Beskidzkiej , ul.Zamkowa 1  dyr. Wiesław Kwak tel. 033 874 13 03
· 
· 26 wrzesnia godz.16 Dom Kultury w Miechowie ul.Racławicka 10 dyr. Dariusz Marczewski tel. 0 41  383 13 31
· 
· 3 pażdziernika godz.16 Proszowickie Centrum Kultury i Wypoczynku Rynek 18 dyr. Danuta Bucka tel. 012 386 19 24
· 
· 10 pażdziernika godz.16 Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu ul.Piłsudskiego 20 dyr.Małgorzata Werner tel. 012 272 15 11
· 
· 11 pażdziernika /środa/  godz.16 Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce ul.Rynek Górny 6 dyr.Hanna Kozioł tel. 012 278 38 71
· 
· 17 pażdziernika godz.16 Miejski Ośrodek Kultury Sportu I Rekreacji w Chrzanowie ul.Wł.Broniewskiego 4 dyr. Jan Smolka tel 032 623 30 86
· 
· 18 pażdziernika /środa/  godz.16 SCKM Kraków ul.Wietora 15  dyr.Ewa Różąńska tel.012 430  50 90
· 
· 24 pażdziernika godz.16  Dom Kultury w Kętach ul.Żwirki i Wigóry 2a  kier. Działu Małgorzata Piecha tel. 033 845 26 71

· 25 pażdziernika /środa/ godz.15.30   Wadowickie Centrum Kultury ul.Teatralna 1 dyr.Piotr Wyrobiec tel. 033 823 31 56

· 
· 31 pażdziernika godz.16 Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu ul.F.Nullo 29 dyr.Grażyna Kocjan tel.. 032 643 11 20


Przegląd finałowy spektakli w SCKM 1 grudnia godz. 10

Zgłoszenia do dwóch dni przed wykładem do NordicHouse  Alicja Bałata,  tel .12 421 71 20 lub 421 73 80 

Zgłoszenia do dwóch dni przed wykładem do NordicHouse  Alicja Bałata,  tel .12 421 71 20 lub 421 73 80 

Koszyk jest pusty
Zaloguj się:

adres e-mail:

hasło:
   
« Zarejestruj się
Wpisz pobrany
kod dostępu:
 
Polecamy:
Google
    
UWAGA! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii, proszę zapoznać się z polityką prywatności platformy edukacyjnej eduskrypt.pl
ZAMKNIJ