eduskrypt.pl - platforma nominowana do WORLD SUMMIT AWARD 2007

Aktualności

II KONFERENCJA NAUKOWA - PEDAGOGIKA DZIECKA. TRADYCJE A WYZWANIA
23.06.2015  20:56

Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele

informujemy, że w dniach 8-9 marca 2016 roku organizowana jest w Zielonej Górze
II KONFERENCJA NAUKOWA - PEDAGOGIKA DZIECKA. TRADYCJE A WYZWANIA.
Organizatorem konferencji jest Uniwersytet Zielonogórski oraz Komitet Nauk Pedagogicznych PAN.

Celem konferencji jest dyskusja nad teoriami i praktykami, tradycjami i wyzwaniami  edukacyjnymi w odniesieniu do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w Polsce i na świecie. Współczesne nam czasy z uwagi na wykładniczo narastające zmiany w różnych obszarach życia człowieka są źródłem dylematów dotyczących edukacji dzieci. Problemy, będące konsekwencją przemian cywilizacyjnych, przed którymi stają współcześni pedagodzy, wymagają ciągłego rekonstruowania dotychczasowych doświadczeń, przyglądania się różnym perspektywom i kontekstom. Konferencja jako spotkanie różnych środowisk stanowi doskonałą formę społecznej wymiany punktów widzenia, możliwości i ciekawych rozwiązań.

Adresatami konferencji są przedstawiciele: 1) środowisk akademickich (badacze, teoretycy), 2) środowisk oświatowych (kadra kształcąca i doskonaląca zawodowo nauczycieli, wychowawców i opiekunów dzieci), 3) praktycy, nauczyciele-nowatorzy, 4) dyrektorzy placówek edukacyjnych, 5) twórcy szkół, przedszkoli (i innych placówek edukacyjnych) programów i klas autorskich, 6) politycy oświatowi, działacze stowarzyszeń edukacyjnych, przedstawiciele nowatorskich ruchów pedagogicznych. W tegorocznej konferencji proponujemy podjąć dyskusję wokół problematyki inspirowania i wspierania rozwoju dziecka z perspektywy historycznej i aktualnej oraz alternatywnych teorii i praktyk edukacyjnych polskich i znanych na świecie, starając się ukazać aktualne tendencje, kierunki zmian. Chcemy też ukazać istotę, sens, znaczenie i miejsce dziecka w podejmowanych poszukiwaniach teoretycznych, w propozycjach i rozwiązaniach. W czasie dwudniowych obrad obejmiemy refleksją pedagogikę dziecka w Polsce i poza granicami. Krytycznie przyjrzymy się toczącym się zmianom, reformom, innowacjom i ich społecznemu odbiorowi

Dla właściwego przygotowania tej debaty została uruchomiona na stronie internetowej Katedry Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej UZ zakładka, która pozwoli zainteresowanym obserwować zmiany programowe, kształtowanie się planu i struktury obrad.


Bloki tematyczne:

 1. Źródła i geneza pedagogiki dziecka.
 2. Dydaktyczne obszary pedagogiki dziecka.
 3. Przestrzeń wychowawcza rozwoju dzieci.
 4. Diagnozowanie i rozwijanie zdolnych i twórczych dzieci.
 5. Nauczyciel dzieci wczesnej edukacji.
 6. Środowisko informatyczne źródłem inspirowania i wspierania rozwoju dzieci.
 7. Światowe i polskie tendencje w pedagogice dziecka.


Zasięg konferencji -  międzynarodowa.

Język konferencji: polski, angielski.

 

Miejsce konferencji:

Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Zielonogórski

Al. Wojska Polskiego 69

65-001 Zielona Góra


Patronat honorowy:         Komitet Nauk Pedagogicznych  PAN

                                               Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego

                                               Prezydent Miasta Zielona Góra mgr inż. Janusz Kubicki

                                               Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak

                                               Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych


Patronat medialny:          Czasopisma Wychowanie na co dzień, Bliżej Przedszkola; 

                                               P21 sp. z o.o. , eduskrypt.pl sp. z o.o.


Komitet Naukowy      

Przewodnicząca – prof. nzw. UZ, dr hab. Marzenna  MAGDA-ADAMOWICZ

prof. zw. dr hab. Irena Adamek

prof. nzw. dr hab. Jolanta Andrzejewska

prof. nzw. dr hab. Józefa Bałachowicz

prof. nzw. dr hab. Wiga Bednarkowa

doc. dr hab. Radmila Burkovičová

prof. zw. dr hab. Krystyna Chałas

prof. nzw dr hab. Agata Cudowska

prof. nzw. dr hab. Małgorzata Cywińska

prof. zw. dr hab. Kazimierz Denek 

prof.  zw. dr hab. Krystyna Duraj-Nowakowa

prof. zw. dr hab. Krystyna Ferenz

prof. nzw. dr hab. Marek Furmanek 

prof. nzw. dr hab. Grażyna Gajewska

prof. nzw. dr hab. Ivana Gejgušová

prof. nzw. dr hab. Jan Grzesiak

prof. zw. dr hab. Sabina Guz

prof. zw. dr hab. Maria Jakowicka

prof. nzw. dr hab. Anna Karpińska 

dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania 

prof. nzw. dr hab. Ewa Kobyłecka

prof. nzw. dr hab. Mirosław Kowalski

prof. zw dr hab. Wojciech Kojs


prof. nzw. dr hab. Hanna Krauze-Sikorska

prof. nzw. dr hab. Pola Kuleczka

prof. nzw. dr hab.  Marian Marcinkowski

ks. prof. zw. dr hab. Janusz Mastalski 

prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka

prof. nzw. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur

prof. zw. dr hab. Stanisław Palka

prof. nzw. dr hab. Teresa Parczewska

prof. zw. dr hab. Stanisław Popek

prof. zw. dr hab. Józef Półtórzycki

prof. nzw. dr hab. Ewa Skrzetuska

prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss

prof. nzw. dr hab. Małgorzata Suświłło

prof. nzw. dr hab. Jolanta Szempruch

prof. nzw. dr hab. Ewa Szuścik 

prof. zw. dr hab.  Bogusław  Śliwerski

prof. nzw. dr hab. Dorota Turska 

prof. nzw. dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski

prof. nzw. dr hab. Agnieszka Weiner 

prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta

prof. nzw. dr hab. Krystyna Żuchelkowska 

prof. UW dr hab. Małgorzata Żytko

Komitet Organizacyjny

 • sekretarze: dr Iwona Kopaczyńska, dr Mirosława Nyczaj-Drąg
 • członkowie: dr Agnieszka Olczak, mgr Katarzyna Miłek, mgr Klaudia Żernik 
 • adres e-mailowy:  pedagogikadziecka2012@o2.pl

Wskazówki edytorskie dla tekstów do druku:

 1. Teksty 12 -stronicowe, które będą wygłoszone na konferencji należy przesłać do 8 marca 2016 r.
 2. Zaznaczamy, że będą opublikowane te teksty, które uzyskają pozytywne recenzje.
 3. Tekst należy dostarczyć w języku polskim lub angielskim.
 4. Literatura przywoływana w opracowywanych tekstach zamieszczona na końcu opracowania w porządku alfabetycznym według poniższych wzorów:

1) dla opracowań książkowych:

Magda-Adamowicz M., Uwarunkowania efektywności kształcenia nauczycieli klas I-III w zakresie twórczości pedagogicznej, Zielona Góra 2009.

2) dla prac zbiorowych:

Magda-Adamowicz M. (red.), Twórczy pedagogicznie nauczyciele klas młodszych: obszary i panorama problematyki, Gniezno 2011.

3) dla artykułów w opracowaniach zbiorowych:

Magda-Adamowicz M., Systemowe koncepcje twórczości, w: Magda-Adamowicz M. (red.),Twórczy pedagogicznie nauczyciele klas młodszych: obszary i panorama problematyki,Gniezno 2011.

4) dla artykułów w czasopismach:

Magda-Adamowicz M., Pedagogika na za krecie, w: „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, 2005, nr 2(30), s. 31.

5) dla opracowań zawartych na stronach internetowych:

http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/ludnosc/stan_struk_teryt/2005/30_06/Tablica 5.xlsn,

   stan z dnia 30.06.2005. ( zapis w przypisie dolnym).

Przypisy

1) u dołu strony

2)  stosowane skróty łacińskie: ibidem, op. cit.

3) na końcu tekstu proszę zamieścić ułożoną alfabetycznie bibliografię

W tekście publikacji – czcionka 12, Times New Roman, odstęp 1,5

Do tekstu dołączamy:

Informacje o autorze

Streszczenie max. 10 linijek formatu A4 wraz z tytułem  tekstu (język polski i angielski)

Słowa kluczowe ( język polski i angielski)

 Ustalenia organizacyjne:

 1. Zgłoszenia czynne udziału w konferencji (oddzielnie dla każdego uczestnika) wraz z tytułem wystąpienia/prezentacji podczas konferencji należy przesłać na adres organizatora do 30 stycznia 2016 r. (termin ostateczny) z dopiskiem: konferencja  „Pedagogika dziecka”.
 2. Tekst nadesłany do druku nie musi być tym samym, który Państwo wygłosicie na konferencji. Byłoby dobrze aby ten tekst znacznie się różniły od wygłoszonego. Będą publikowane te teksty, które uzyskają pozytywne recenzje.
 3. Tekst należy dostarczyć w języku polskim lub angielskim.  Gdy będzie minimum 15 tekstów w języku angielskim, to wówczas będzie wydana oddzielna publikacja anglojęzyczna.
 4. W karcie zgłoszenia na konferencję należy wpisać tezy swego wystąpienia.
 5. Uczestnicy samodzielnie dokonują rezerwacji i opłaty za noclegi.
 6. Udział bierny 100 zł (nie dotyczy studentów i pracowników UZ). Opłata 100 zł obejmuje: materiały konferencyjne, certyfikat,  i udział w przerwach kawowych.
 7. Opłata konferencyjna 500 zł obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, certyfikat, książkę po konferencji, udział w uroczystej kolacji, 2 obiady.  W dniu 21 listopada organizatorzy zapraszają na uroczystą kolację

 Dodatkowe informacje i adresy kontaktowe:

 • Sekretarz  konferencji dr Iwona Kopaczyńska i dr Mirosława Nyczaj-Drąg
 • Poczta elektroniczna:   pedagogikadziecka2012@o2.pl

Opłata konferencyjna 500 zł  lub 100 zł należy wpłacić na konto Uniwersytetu Zielonogórskiego  do 30 stycznia 2016 r.

Dla gości polskich

Adres odbiorcy: Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9,  65-417 Zielona Góra

Nazwa banku: Kredyt bank SA O/Z. Góra

Nr banku: będzie podany w późniejszym terminie

do   30 stycznia 2016 r.  z dopiskiem:  pedagogika dziecka.


Dla gości   zagranicznych  -  koszty bankowe ponosi uczestnik konferencji w macierzystym banku

Adres odbiorcy: Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9,  65-417 Zielona Góra

Nazwa banku: Kredyt bank SA O/Z. Góra

Nr banku:  będzie podany w późniejszym terminie

do   30 stycznia 2016 r.  z dopiskiem:  pedagogika dziecka

 /Karta zgłoszenia II KNPD.doc Karta zgłoszenia II KNPD.doc  44.00 KB   

Koszyk jest pusty
Zaloguj się:

adres e-mail:

hasło:
   
« Zarejestruj się
Wpisz pobrany
kod dostępu:
 
Polecamy:
Google
    
UWAGA! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii, proszę zapoznać się z polityką prywatności platformy edukacyjnej eduskrypt.pl
ZAMKNIJ