eduskrypt.pl - platforma nominowana do WORLD SUMMIT AWARD 2007

Aktualności

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA - PEDAGOGIKA DZIECKA. PERSPEKTYWY TEORETYCZNE A PRAKTYKA
22.11.2012  22:2021 – 22 listopada 2012 r. 

Organizator: Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej.

Miejsce konferencji:

Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Zielonogórski

Al. Wojska Polskiego 69

65-001 Zielona Góra


 PROGRAM


ŚRODA 21.11.2012

9.00- 13.30 - OBRADY PLENARNE (Aula C, al. Wojska Polskiego 69)

9.00-9.20 - POWITANIA - prof. dr hab. Marzenna Magda –Adamowicz

OTWARCIE OBRAD  - J.M. Rektor UZ  prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński

Dziekan Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu - prof. dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec

 

MODERATORZY: prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski, prof. dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec,

prof. dr hab. Marzenna Magda –Adamowicz,

9.20-9.40 - prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski, ATCh Warszawa,  Dziecko jako niepożądany obiekt autokratycznych przemian w edukacji

9.40-10.00- prof. dr hab. Józefa Bałachowicz, APS Warszawa,  Kultura dydaktyczna w klasach niższych - dyskursy, bariery a możliwości zmiany

10.00-10.20- prof. dr hab. Małgorzata Żytko, Uniwersytet Warszawski, Umiejętności szkolne uczniów edukacji wczesnoszkolnej a jakość pracy nauczyciela

10.20-10.40- prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur, Uniwersytet Śląski w Cieszynie, Wychowanie międzykulturowe w kształceniu zintegrowanym – doświadczenia, problemy i perspektywy

10.40.-11.00 - Dyskusja

11.00-11.20 - PRZERWA

 11.20-11.40  - prof. dr hab. Ewa Skrzetuska, UMCS Lublin, Zróżnicowane działania w klasie z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

11.40- 12.00 - prof. zw. dr hab. Krystyna Ferenz, Uniwersytet Wrocławski, Marzenia dziecka jako obraz wartości przyjmowanych w socjalizacji

12.00-12.20  prof. dr hab. Radmila Burgovicova, Ostravska Uniwrzita, Pedagogiczne projektowanie dydaktyczne w przedszkolu

12.20-13.00  Dyskusja

13.00- 14.00 - PRZERWA OBIADOWA

14.00 – 18.00 OBRADY W SEKCJACH PROBLEMOWYCH


SEKCJA 1 (sala 231)

ŚRODOWISKO RODZINNE ORAZ PRZEDSZKOLNE/SZKOLNE JAKO ŹRÓDŁO DOŚWIADCZEŃ PODMIOTÓW EDUKACJI

MODERATORZY: prof. dr hab. Ewa Skrzetuska, prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur,

prof. dr hab. Marzenna Magda –Adamowicz

Dr Ewa Kulawska, Uniwersytet Stefana Wyszyńskiego,  Doświadczenia  socjalizacyjne w rodzinie a akceptacja agresji interpersonalnej we wczesnej dorosłości (doniesienie z badań)

Dr Dagna Dejna, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Rodzina jako przestrzeń edukacyjna. Fenomen wychowania endemicznego w niszowej społeczności amiszów starego zakonu

Dr Leokadia Wiatrowska, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu,  Postawy rodzicielskie a formy pomocy dzieciom

Dr Sabina Koczoń-Zurek, Uniwersytet Śląski, Nadopiekuńczość w rozumieniu rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Dr Tatiana Kłosińska, Uniwersytet Opolski,  Nauczyciel – nowator w edukacji wczesnoszkolnej

Dr Iwona Konopnicka, Uniwersytet Opolski, Obraz nauczyciela dzieci wczesnej edukacji kredką i słowem malowany

16.00-16.15 -  PRZERWA

 Dr Małgorzata Ganczarska, Uniwersytet Opolski, Predyspozycje do wykonywania zawodu nauczyciela-terapeuty w ocenie własnej studentów

Mgr Anita Sobczak, UAM Poznań, Nauczyciel a jednak ktoś więcej

Dr Anna Szczęsna, UZ, Poczucie wsparcia społecznego nauczycieli w szkołach podstawowych

Mgr Julia Kisielewska-Meller, UAM Poznań, Rola środowiska rodzinnego w kształtowaniu inteligencji emocjonalnej dziecka

lic. Ewa Butyńska, lic. Monika Trubiłowicz, studentki UZ, Nauczyciel z pasją

Dr Anetta Soroka –Fedorczuk UZ, Doświadczenia edukacyjne i zawodowe nauczycieli wczesnej edukacji – koncepcja badań

DYSKUSJA

 

SEKCJA 2 (sala 334)

EDUKACJA I AKTYWIZACJA DZIECKA W PROCESIE UCZENIA SIĘ

MODERATORZY: prof. dr hab. Józefa Bałachowicz, prof. dr hab. Małgorzata Żytko

dr hab. A. Nowak-Łojewska

14.00-18. 00  - OBRADY

Dr Marek Piotrowski, Kolegium Nauczycielskie przy WP Uniwersytetu Warszawskiego, Pomiar umiejętności twórczych w edukacji matematycznej dzieci

Dr Elżbieta Wieczór, UMK w Toruniu, Dziecko jako badacz i ekspert  (badanie w działaniu – relacja/komunikat z badań)

Dr Anna Jurek, Uniwersytet Wrocławski, Teoria nauczania rozwijającego w świetle badań szkoły Elkonina

Dr Iwona Samborska, AHT w Bielsku–Białej, Rzeczywistość wykreowana a treść doświadczeń dziecka – implikacje edukacyjne

Dr Marzanna Farnicka, UZ, Dlaczego tak trudno o efekt?  – uczenie na styku trzech światów - dziecko, rodzina i szkoła (przedszkola)

Dr Małgorzata Falkiewicz-Szult, Uniwersytet Szczeciński, Modele organizacyjne dla implementacji kształcenia bilingualnego dzieci wczesnej edukacji. Egzemplifikacje z pogranicza niemiecko - francuskiego i polsko - niemieckiego

16.00- 16.15 – PRZERWA

 Dr Teresa Janicka – Panek, MWSH-P w Łowiczu, Znaczenie edukacji enaktywnej w procesie konstruowania wiedzy przez młodszych uczniów

Dr Urszula Gembara, UZ, Myślenie twórcze u dzieci  na materiale obrazowym ( na podstawie badań studentów)

Dr Maria Sobieszczyk, UKW Bydgoszcz, „Biel i czerwień”, czyli o kształtowaniu postaw patriotycznych u uczniów edukacji wczesnoszkolnej na przykładzie analizy wybranych pakietów edukacyjnych

dr hab. Agnieszka Nowak-Łojewska, UZ, Prawo dziecka do zainteresowania? O potrzebach poznawczych młodszych uczniów w zderzeniu z rzeczywistością

lic. Nikoletta Skuła, lic. Julianna Twardowska, studentki UZ, Literatura społeczno-obyczajowa i popularnonaukowa inspiracja rozwoju uczniów klas I-III

Dr Iwona Kopaczyńska, UZ,  Pomyłka, niewiedza, informacja zwrotna. O różnych obliczach błędów w procesie uczenia się

DYSKUSJA

 

SEKCJA 3 ( sala 439)

PRZEDSZKOLE JAKO MIEJSCE INSPIROWANIA ROZWOJU DZIECKA

MODERATORZY: prof. dr hab. Krystyna Żuchelkowska, prof. dr hab. Cywińska

dr M. Nyczaj-Drąg

14.00-18.00 - OBRADY

Mgr Stanislava Hachová Usti nad Labem, Cz, Teaching pupils preschool and primary school age in the border zone of intellect

Mgr Edyta Ćwikła, mgr B. Stasieło, APS Warszawa, Kompetencje komunikacyjne jako element dojrzałości szkolnej dzieci sześcioletnich

Dr Katarzyna Wojciechowska, UKW Bydgoszcz, Metody aktywizujące w twórczej pracy nauczyciela przedszkola

Mgr Maria Pieprzyk, UAM Poznań, Formy działalności dzieci w przedszkolu sprzyjające kształtowaniu postaw ekologicznych

Dr Małgorzata Bednarska, Uniwersytet Wrocławski, Uprasza się o wrażliwość

Mgr Alena Sedlakova,  Presovska Univerzita, Sł., Edukacja przez sztukę

16.00-16.15 - PRZERWA

Mgr Maria Jamruszko-Grzeluszko, doktorantka UZ, Znaczenie teatru dziecięcego dla twórczości dzieci

Mgr Katarzyna Miłek, doktorantka UZ, Zabawy twórcze w przedszkolu

Mgr Renata Wiśniewska, Publiczne Przedszkole nr 3 Szczecin,  Edukacja przyrodnicza w przedszkolu inspiracją rozwoju dziecka

lic. Izabela Lewicka, lic. Joanna Kaczmarek, studentki, Formy spędzania czasu wolnego przez dzieci w przedszkolu na podstawie obserwacji z praktyk

Dr Lidia  Kataryńczuk-Mania UZ, Kształcenie muzyczne dzieci – wybrane zagadnienia

Dr Agnieszka Olczak A., UZ, Między wolą nauczyciela a chęciami dziecka. Kilka refleksji na temat przedszkolnej codzienności.

DYSKUSJA


WARSZTATY

(zgodnie z listą utworzoną w trakcie porannej rejestracji)

Godz. 14.00-15.00 (16.00)


WARSZTAT 1 (sala 36)

Aleksandre Jaglarz,   Mandala i jej zastosowanie w edukacji początkowej


WARSZTAT 2 (sala 20)

Ewa Misiorowska, Wykorzystanie multimediów w procesie edukacyjnym małego dziecka

Warsztat 3 (aula C)

Piotr Kaja, Andrzej  Peć, Edukacja artystyczna elementem diagnozy dziecka

19.00 - Palmiarnia Uniwersytetu Zielonogórskiego Uroczysta KOLACJA

 

CZWARTEK 22.11.12.

9.00-11.00 - OBRADY PLENARNE (Aula C)

MODERATORZY: prof. dr hab. E. Narkiewicz-Niedbalec, prof. dr hab. Marzenna

Magda –Adamowicz

9.00-9.20  - prof. dr hab. Małgorzata Cywińska, UAM w Poznaniu, Konflikty interpersonalne wśród dzieci szansą dynamicznej aktywizacji procesów wychowawczych

9.20-9.40 - prof. dr hab. Ivana Gejgusova, Ostravska Uniwrzita, Udział szkół w rozwoju czytania dzieci w wieku szkolnym

9.40-10.00 - prof. dr hab. Magdalena Piorunek, UAM Poznań, Dziecko w relacjach ze światem zawodowym. Od teorii do praktyki w rozwoju zawodowym na etapie dzieciństwa

10.00- 10.20 - prof. dr hab. Edward Kozioł, UZ, Kompetencje zawodowe wychowawcy klasy jako kierownika i organizatora życia zespołu uczniowskiego w jego świadomości

10.20- 10.40 - prof. dr hab. Krystyna Żuchelkowska, UKW Bydgoszcz, Praktyki pedagogiczne i ich rola w kształceniu kandydatów na nauczycieli wczesnej edukacji

10.40-11.00 -  prof. dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, UZ, Wiodące kierunki pro integracyjnych przemian/zmian w systemie polskiej edukacji

11.00 – 11.20 - Dyskusja

11.30-11.45 - PRZERWA

 

OBRADY W SEKCJACH godz.  11.45-13.30


SEKCJA 4 (sala 439)

SYTUACJA DZIECKA W EDUKACJI

 MODERATORZY: prof. zw. dr hab. Krystyna Ferenz, prof. dr hab. Radmila Burgovicova

prof. dr hab. Edward Kozioł

 

11.45-13.30 - OBRADY

Mgr Alicja Ostrowska, doktorantka UZ, PWSZ w Głogowie,  Twórcze orientacje życiowe dzieci

Dr Irena Przybylska, Uniwersytet Śląski, Wychowanie skoncentrowane na dziecku w refleksji rodziców i studentów kierunków nauczycielskich

Dr Jolanta  Lipińska-Lokś, UZ, Drogi edukacyjne dzieci z niepełnosprawnością

Dr Ewa Skorek, UZ, Psychospołeczna sytuacja uczniów jąkających się

dr Elżbieta Jezierska-Wiejak, Uniwersytet Wrocławski, Czas na wychowanie czy wychowanie na czas - teoretyczne i praktyczne implikacje

dr Halina Dmochowska, Uniwersytet Wrocławski, Funkcjonowanie dziecka niepełnosprawnego w grupie integracyjnej

Mgr Ewelina Piecuch, SP nr 83 Wrocław, Myślenie o dziecku i jego wartościach w świetle  reklamy

Paulina Gołaska, studentka, Dynamika regulacji emocjonalnej a mediacyjna rola empatii w rozwoju dziecka. O potrzebie redefinicji pojęcia

lic. Angelika Niekraszewska, lic. Emilia Kokowicz, studentki UZ, Być jedynakiem-los na loterii, czy społeczne kalectwo?

Dr Maria T. Gładyszewska, UKW Bydgoszcz, Dziecko w społeczeństwie konsumpcyjnym

Prof. dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz , UZ,  Model twórczej osobowości dziecka

Dr Helena Ochonczenko, UZ, Dobro dziecko w regulacji prawa

 

SEKCJA 5 (sala 231)

PROBLEMY WSPÓŁCZESNOŚCI I KIERUNKI PRZEMIAN W EDUKACJI DZIECI

MODERATORZY: prof. dr hab. Magdalena Piorunek, prof. dr hab. Ivana Gejgusova,

prof. dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk,

 

11.45-13.30 - OBRADY

Dr Paweł Walczak, UZ,  Filozofia dziecka. Od filozofii dzieciństwa do dziecka-filozofa

Dr Alena Seberova, Ostravska Universita, Indicators of success in teacher profession

Mgr Piotr Kaja, mgr Andrzej Peć, Centrum Szkoleniowe eduskrypt.pl Kraków, Edukacja kulturowa w wychowaniu przedszkolnym. Refleksje i doświadczenia w oparciu o projekt P21.

Dr Elżbieta Płóciennik, Uniwersytet Łódzki, Nauczanie mądrości we wczesnej edukacji

Dr Jolanta Nowak, UKW Bydgoszcz, Nieodkryty potencjał środowiska edukacyjnego

Dr Tatiana Grabowska, UKW Bydgoszcz, Szkoła marzeń – wizja nowoczesnej szkoły w opiniach studentów pedagogiki  – przyszłych nauczycieli dzieci wczesnej edukacji

Dr Dorota  Radzikowska,  Realia wspierania zainteresowań czytelniczych uczniów edukacji wczesnoszkolnej

Dr Kornelia Solich, PWSZ w Raciborzu, Wczesna edukacji pokolenia sieci. Wyzwania a rzeczywistość

Dr Mirosława Furmanowska, Uniwersytet Wrocławski, Dzieciństwo w świetle pamiętników Józefa Chałasińskiego.

Dr Ewa Nowicka, UZ, Edukacja medialna w przedszkolu i szkole

Dr Taťána Göbelová, Ostravska Universita, The quality of school life from the pupils- selected results of the survey

lic Agnieszka Frankowska, studentka UZ, Edukacja domowa jako alternatywa do nauczania szkolnego

Dr Mirosława Nyczaj-Drąg, UZ, Kapitał społeczno-kulturowy rodziny z klasy średniej a edukacja dziecka

Dr Barbara Klasińska, UP Kielce, Dziecko a edukacja regionalna

PODSUMOWANIE OBRAD

 

13.30-14.00  PODSUMOWANIE (Aula C)

MODERATORZY:  prof. dr hab. E. Narkiewicz-Niedbalec, prof. dr hab. Marzenna Magda –Adamowicz


KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący honorowy  - prof. zw. dr hab.  Bogusław  ŚLIWERSKI

Przewodnicząca – prof. nzw. dr hab. Marzenna  MAGDA-ADAMOWICZ

Prof. nzw. dr hab. J. Bałachowicz

Prof. nzw. dr hab. R. Burkovicova (Ostrawa)

Prof. zw. dr hab. K. Ferenz

Prof. nzw. dr hab. M. Furmanek

Prof. nzw. dr hab. G. Gajewska

Prof. nzw. dr hab. I. Gejgušová (Ostrawa)

Prof. nzw. dr hab. D. Gołębniak

Prof. zw. dr hab. M. Jakowicka

Prof. nzw. dr hab. M. Kowalski

Prof. zw. dr hab. W. Limont

Prof. nzw. dr hab. E. Narkiewicz-Niedbalec

Prof. nzw. dr hab. E. Ogrodzka-Mazur

Prof. zw. dr hab. S. Popek

Prof. nzw. dr hab. E. Skrzetuska

Prof. nzw. dr hab. J. Uszyńska-Jarmoc

Prof. nzw. dr hab. M. Żytko

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca – dr I. Kopaczyńska

Sekretarze -  dr M. Nyczaj-Drąg, dr A. Soroka-Fedorczuk.

Członkowie:

Dr L. Kataryńczuk-Mania

Dr A. Nowak-Łojewska

Dr A. Olczak

Mgr K. Miłek 

Koszyk jest pusty
Zaloguj się:

adres e-mail:

hasło:
   
« Zarejestruj się
Wpisz pobrany
kod dostępu:
 
Polecamy:
Google
    
UWAGA! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii, proszę zapoznać się z polityką prywatności platformy edukacyjnej eduskrypt.pl
ZAMKNIJ