eduskrypt.pl - platforma nominowana do WORLD SUMMIT AWARD 2007

Aktualności

Uniwersytet Zielonogórski zaprasza nauczycieli ...
24.05.2012  19:00

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI ZAPRASZA NAUCZYCIELI NA PODYPLOMOWE STUDIA  TERAPII PEDAGOGICZNEJ I PEDAGOGIKI ZDOLNOŚCI

Informacje ogólne

Proponowane Studia Podyplomowe Terapii Pedagogicznej i Pedagogiki Zdolności są odpowiedzią na Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Adresaci: studia adresowane są do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pedagogów szkolnych, wychowawców w placówkach oświatowo-wychowawczych – absolwentów wszystkich kierunków studiów magisterskich lub licencjackich z przygotowaniem pedagogicznym.

Kwalifikacje - absolwenci uzyskują:

- kwalifikacje pedagoga specjalisty do prowadzenia terapii indywidualnej oraz zespołów korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi przejawiającymi specyficzne trudności w uczeniu się;

- przygotowanie do pracy z dziećmi zdolnymi i uzdolnionymi;

- przygotowanie do pracy z dziećmi twórczymi;

- przygotowanie do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Terapii Pedagogicznej i Pedagogiki Zdolności potwierdzające uzyskanie: 1) kwalifikacji specjalisty do prowadzenia specjalistycznych zajęć dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 2) przygotowania do pracy z dziećmi zdolnymi i uzdolnionymi oraz twórczymi.

· Założenia organizacyjne: studia trwają 3 semestry, 360 godzin zajęć realizowanych w formie wykładów, ćwiczeń i praktyk w zakresie terapii pedagogicznej i pedagogiki zdolności, twórczości, co dwa tygodnie w cyklach sobotnio-niedzielnych.

· Przewidywana opłata: jednorazowa opłata rekrutacyjna 85 zł + 1700 zł za semestr.

· Termin składania dokumentów: do 25 IX

Szczegółowe informacje: UZ, al. Wojska Polskiego 69, (pokój 126, 136), 65-762 Zielona Góra, tel. +48 (68) 328 32 36 (u p. mgr Beaty Wojciechowskiej) oraz u kierownika studiów

Kierownik studiów: prof. UZ dr hab. Marzenna MAGDA-ADAMOWICZ

Koszyk jest pusty
Zaloguj się:

adres e-mail:

hasło:
   
« Zarejestruj się
Wpisz pobrany
kod dostępu:
 
Polecamy:
Google
    
UWAGA! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii, proszę zapoznać się z polityką prywatności platformy edukacyjnej eduskrypt.pl
ZAMKNIJ