eduskrypt.pl - platforma nominowana do WORLD SUMMIT AWARD 2007

Aktualności

Pakiet edukacyjny P21 dla dzieci trzyletnich i dla dzieci czteroletnich
18.05.2012  10:55

Na platformie internetowej P21 opublikowany został KATALOG WYDAWNICZY PROJEKTU P21 oraz elektroniczny FORMULARZ ZAMÓWIENIA .

W ramach projektu P21 – Twórcze Przedszkole XXI wieku stworzony został PAKIET EDUKACYJNY P21 DLA DZIECI TRZYLETNICH oraz PAKIET EDUKACYJNY DLA DZIECI CZTEROLETNICH .

PAKIET EDUKACYJNY P21 DLA DZIECI TRZYLETNICH oraz PAKIET EDUKACYJNY DLA DZIECI CZTEROLETNICH składa się z:

- z materiałów dla dziecka i rodziców/opiekunów (dający rodzicom możliwość systemowego uczestniczenia w procesie dydaktyczno – wychowawczym przedszkola)

- z materiału metodycznego dla nauczyciela (rozbudowany materiał metodyczny zawierający oprócz programu wychowania przedszkolnego i planu pracy miedzy innymi omówienie 15 obszarów podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz rozbudowane zasoby edukacyjne z płytami CD i DVD)

DYDAKTYKĘ P21 WYRÓŻNIA:

 • rozbudowany materiał metodyczno – repertuarowy, który będzie permanentnie wzbogacany i uzupełniany;
 • charakter otwarty materiału metodyczno – dydaktycznego, zgodnie z założeniami projektu P21, jeśli nauczyciel uzna, że czegoś w nim brakuje, to ma możliwość współtworzenia go poprzez zgłaszanie swoich propozycji i pomysłów do „Skrzynki pomysłów P21” znajdującej się na stronie internetowej projektu. Przesłane pomysły nauczycieli, po konsultacji merytorycznej i metodycznej, zostaną opublikowane na stronie internetowej, w wyznaczonej zakładce tematycznej. W przypadku zapytań oraz zgłoszonych przez nauczycieli propozycji do opracowania konkretnego zagadnienia (zadania/tematu) Zespół projektowy P21 podejmie w tym kierunku odpowiednie działania zmierzające do realizacji zapotrzebowania;
 • program wychowania przedszkolnego i plan pracy w wersji interaktywnej online na stronie www.p21.edu.pl – zachęcanie do modyfikowania programu wychowania przedszkolnego i planu pracy;
 • systemowa edukacja pedagogiczna rodziców;
 • zwizualizowana metodyka wychowania przedszkolnego;
 • zasoby edukacyjne sprawdzone w praktyce (w placówkach przedszkolnych);
 • indywidualizowanie zadań dostosowanych do możliwości i potrzeb dziecka;
 • rozwijanie pierwszych pasji dziecięcych, zainteresowań i uzdolnień – nauczyciel twórczy i podążający za dzieckiem;
 • wykorzystywanie rytuałów pomocnych w tworzeniu i integrowaniu grupy, poznawania i nabywania zasad zachowania się i norm;
 • realizację edukacji artystycznej w oparciu o wysokiej jakości nagrania oraz nowe techniki i sposoby nauczania. Ponadto stosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć związanych z realizacją teatrzyków i przedstawień w przedszkolu;
 • bliski kontakt z przyrodą – w miarę możliwości poznawanie przyrody w bezpośrednim kontakcie (obserwacja, doświadczenia, badania i eksperymenty). Przede wszystkim poznawanie fauny i flory polskich lasów i łąk, upraw roślin i zwierząt hodowanych na polskiej wsi;
 • realizację edukacji matematycznej w działaniach muzycznych, ruchowych, teatralnych i konstrukcyjnych – matematyka doświadczana w różnych sytuacjach;
 • poznawanie różnorodnych technik plastycznych, m.in. z wykorzystaniem konwencjonalnych i niekonwencjonalnych materiałów;
 • „trening” autoprezentacji, na miarę możliwości dziecka – w formach zabawowych z prawem decydowania o własnej aktywności w danym momencie;
 • stawianie na samodzielność dziecka – w kontekście samoobsługi, jak i samodzielnego dochodzenia do rozwiązania stawianych zadań, problemów, dawanie czasu na samodzielne myślenie, bez wyręczania w podejmowaniu decyzji, wycofywanie się nauczyciela z myślenia za dziecko;
 • tworzenie „bazy” do twórczego działania (nie koniecznie z drogich pomocy, ale również z tego, co można zdobyć samodzielnie, z pomocą osób bliskich);
 • powrót do tradycyjnych zabaw, w tym zabaw naszych babć i dziadków oraz zabaw podwórkowych, np. do wy-korzystania w ogrodzie przedszkolnym;
 • sięgnięcie do tradycji ludowych polskich regionów, systemowe włączanie wybranych elementów folkloru (m.in. tańców regionalnych i narodowych) oraz sztuki i rękodzieła ludowego;
 • wzmacnianie więzi międzypokoleniowych i integrowanie środowiska lokalnego oraz przedszkolnego;
 • budowanie tożsamości w oparciu o tradycję narodową, regionalną i lokalną oraz postaw otwartych i tolerancyjnych;
 • stawianie na muzykę bliską dziecku, repertuar wokalny i instrumentalny dostosowany do możliwości wykonawczych dzieci tak, aby mogły z dziecięcą radością i prawidłowo go wykonać;
 • wspólne tworzenie pomysłów zabawowych w formie mini projektów;
 • „niezamykania się w budynku przedszkolnym”, wycieczki i zajęcia w terenie;
 • stałe samodoskonalenie nauczyciela – idące nie za potrzebami własnymi, tylko dziecka.

Pakiet edukacyjny P21 zamawiać można w oparciu o elektroniczny FORMULARZ ZAMÓWIENIA , pocztą lub faxem w oparciu o Druk Zamówienia dołączony do Katalogu Wydawniczego Projektu P21 oraz bezpośrednio telefonicznie pod numerem: 33 8747925

Pakiet edukacyjny P21 rekomendują:
Nowa Szkoła
Bliżej Przedszkola
Nauczycielka Przedszkola

Koszyk jest pusty
Zaloguj się:

adres e-mail:

hasło:
   
« Zarejestruj się
Wpisz pobrany
kod dostępu:
 
Polecamy:
Google
    
UWAGA! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii, proszę zapoznać się z polityką prywatności platformy edukacyjnej eduskrypt.pl
ZAMKNIJ