eduskrypt.pl - platforma nominowana do WORLD SUMMIT AWARD 2007

Aktualności

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA - PEDAGOGIKA DZIECKA. PERSPEKTYWY TEORETYCZNE A PRAKTYKA
16.05.2012  22:07

Uniwersytet Zielonogórski i Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

zaprasza w dniach 21 – 22 listopada 2012 r. na 

I MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ

Pedagogika dziecka. Perspektywy teoretyczne a praktyka

Proponowana I Międzynarodowa Konferencja Pedagogika dziecka. Perspektywy teoretyczne a praktyka będzie jedną z nielicznych odbywających się co dwa lata w środowisku akademickim.

Celem konferencji jest dyskusja nad teoriami i praktykami edukacyjnymi w odniesieniu do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w Polsce i na świecie. Współczesne nam czasy z uwagi na wykładniczo narastające zmiany w różnych obszarach życia człowieka są źródłem dylematów dotyczących edukacji dzieci. Problemy, będące konsekwencją przemian cywilizacyjnych, przed którymi stają współcześni pedagodzy, wymagają ciągłego rekonstruowania dotychczasowych doświadczeń, przyglądania się różnym perspektywom i kontekstom. Konferencja jako spotkanie różnych środowisk stanowi doskonałą formę społecznej wymiany punktów widzenia, możliwości i ciekawych rozwiązań.

Adresatami konferencji są przedstawiciele: 1) środowisk akademickich (badacze, teoretycy), 2) środowisk oświatowych (kadra kształcąca i doskonaląca zawodowo nauczycieli, wychowawców i opiekunów dzieci), 3) praktycy, nauczyciele-nowatorzy, 4) dyrektorzy placówek edukacyjnych, 5) twórcy szkół, przedszkoli (i innych placówek edukacyjnych) programów i klas autorskich, 6) politycy oświatowi, działacze stowarzyszeń edukacyjnych, przedstawiciele nowatorskich ruchów pedagogicznych. W tegorocznej konferencji proponujemy podjąć dyskusję wokół problematyki inspirowania i wspierania rozwoju dziecka z perspektywy historycznej i aktualnej oraz alternatywnych teorii i praktyk edukacyjnych polskich i znanych na świecie, starając się ukazać aktualne tendencje, kierunki zmian. Chcemy też ukazać istotę, sens, znaczenie i miejsce dziecka w podejmowanych poszukiwaniach teoretycznych, w propozycjach i rozwiązaniach. W czasie dwudniowych obrad obejmiemy refleksją pedagogikę dziecka w Polsce i poza granicami. Krytycznie przyjrzymy się toczącym się zmianom, reformom, innowacjom i ich społecznemu odbiorowi

Dla właściwego przygotowania tej debaty zostanie uruchomiona na przełomie maja i czerwca 2012 r. na stronie internetowej UZ zakładka, która pozwoli zainteresowanym obserwować zmiany programowe, kształtowanie się planu i struktury obrad.

Bloki tematyczne:

1. Źródła i geneza pedagogiki dziecka.
2. Dydaktyczne obszary pedagogiki dziecka
3. Wychowawcza panorama pedagogiki dziecka
4. Rodzina, przedszkole i szkoła jako środowiska inspirujące rozwój dzieci
5. Diagnozowanie i rozwijanie zdolności i twórczych dzieci
6. Nauczyciel dzieci wczesnej edukacji
7. Środowisko informatyczne źródłem inspirowania i wspierania rozwoju dzieci
8. Światowe tendencje w pedagogice dziecka.
9. Współczesne polskie tendencje w pedagogice dziecka

Zasięg konferencji - międzynarodowa.
Język konferencji: polski, angielski.

Miejsce konferencji:
Pracowania Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Zielonogórski
Al. Wojska Polskiego 69
65-001 Zielona Góra

Komitet Naukowy
Przewodniczący honorowy - prof. zw. dr hab. Bogusław ŚLIWERSKI
Przewodnicząca – prof. nzw. dr hab. Marzenna MAGDA-ADAMOWICZ
prof. nzw. dr hab. J. Bałachowicz
prof. nzw. dr hab. R. Burkovicova (Ostrawa)
prof. zw. dr hab. K. Ferenz
prof. nzw. dr hab. M. Furmanek
prof. nzw. dr hab. G. Gajewska
prof. nzw. dr hab. I. Gejgušová (Ostrawa)
prof. nzw. dr hab. D. Gołębniak
prof. zw. dr hab. M. Jakowicka
prof. nzw. dr hab. M. Kowalski
prof. zw. dr hab. W. Limont
prof. nzw. dr hab. E. Narkiewicz-Niedbalec
prof. nzw. dr hab. E. Ogrodzka-Mazur
prof. zw. dr hab. S. Popek
prof. nzw. dr hab. E. Skrzetuska
prof. nzw. dr hab. J. Uszyńska-Jarmoc
prof. nzw. dr hab. M. Żytko

Komitet Organizacyjny
Przewodnicząca – dr I. Kopaczyńska
Sekretarze - dr M. Nyczaj-Drąg, dr A. Soroka-Fedorczuk.
Członkowie:
dr L. Kataryńczuk-Mania
dr A. Nowak-Łojewska
dr A. Olczak
mgr K. Miłek

Patronat medialny i współpraca: Platforma edukacyjna eduskrypt.pl


Koszyk jest pusty
Zaloguj się:

adres e-mail:

hasło:
   
« Zarejestruj się
Wpisz pobrany
kod dostępu:
 
Polecamy:
Google
    
UWAGA! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii, proszę zapoznać się z polityką prywatności platformy edukacyjnej eduskrypt.pl
ZAMKNIJ