eduskrypt.pl - platforma nominowana do WORLD SUMMIT AWARD 2007

Aktualności

LETNIE SZKOŁY W BESKIDACH
21.08.2009  16:00

Już po raz trzeci w Beskidach  zorganizowane zostały przez Centrum Szkoleniowe eduskrypt.pl oraz platformę edukacyjną eduskrypt.pl  Letnie Szkoły dla nauczycieli.


Letnie Szkoły  organizowane są w ramach Ogólnopolskiego Programu „TWÓRCZY NAUCZYCIEL – TWÓRCZA EDUKACJA”, nad którym patronat honorowy objęła Minister Edukacji Narodowej Ktarzyna Hall, jako stacjonarne i cykliczne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, nakierowane przede wszystkim na zajęcia warsztatowe.
Formy te, od lat stosowane są w   państwach Europy Zachodniej i Środkowej, jako jedne z najefektywniejszych szkoleń  rozwijających  umiejętności zawodowe nauczycieli.
Letnie Szkoły odbywają się od samego początku w malowniczej beskidzkiej miejscowości, u podnóża Babiej Góry, w Stryszawie (w Ośrodku Szkoleniowo – Rekreacyjnym GROŃ).

Przewodnim hasłem wszystkich Letnich Szkół w tym roku była „Filozofia Nowej Podstawy Programowej”.

Letnie Szkoły przygotowane zostały we współpracy z: Klubem Twórczego Nauczyciela,  Babiogórskim Parkiem Narodowym, Regionalnym Ośrodkiem  Badań i Dokumentacji Zabytków w Krakowie, Fundacją Braci Golec, Miesięcznikiem „Bliżej Przedszkola”, Nową Szkołą, Wydawnictwem ZamKor, Oficyną Wydawniczo – Poligraficzną „Adam”, Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”, Stowarzyszeniem LGD „Podababiogórze”, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Stryszawie.


II Letnia Szkoła Artystyczna odbyła się w dniach 6-9 lipca br. Wykład inauguracyjny pt. „Filozofia Nowej Podstawy, a edukacja artystyczna” wygłosił Piotr Kaja, współautor nowych podstaw programowych do edukacji artystycznej.
Program Letniej Szkoły Artystycznej obejmował przede wszystkim zajęcia warsztatowe  z  zakresu różnych form aktywności artystycznej. Warsztaty ze stuki ludowej prowadzili znani twórcy ludowi: Bogumiła Leśniak (zabawkarstwo, malarstwo na szkle), Wiesława Wolczko (bibułkarstwo), Tadeusz Leśniak (zabawkarstwo).
W drugim i trzecim dniu dominowały różnorodne zajęcia  z zakresu edukacji muzycznej i tanecznej prowadzone m. in. przez Bożenę Piotrowską (muzykoterapia), Agnieszkę Mocek (polskie tańce narodowe i regionalne),  Piotra Kaję i Michała Sawickiego (aktywność muzyczna dziecka, zabawy z instrumentami) oraz  Marka Czarneckiego (zabawy dla dzieci, spotkanie z autorem).
W tym roku na Letnią Szkołę zaproszony został gość specjalny ze Słowenii Oliver Buček (Ljudska Univerza Ptuj, Szkoła Podstawowa Ptuj), autor pierwszego słoweńskiego elektronicznego podręcznika do nauczania muzyki, który ukazał uczestnikom realizację edukacji muzycznej z wykorzystaniem ICT w systemie szkolnym Słowenii.  

I Letnia Szkoła Teatralna zorganizowana została we współpracy z Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki” (9-12 lipca).
Program zajęć nakierowany został na ukazanie możliwości wykorzystania  różnorodnych form aktywności teatralnej w procesie dydaktyczno – wychowawczym oraz na doskonalenia umiejętności  teatralnych nauczycieli.  Kulminacyjnym elementem Letniej Szkoły były warsztaty teatralne przeprowadzone przez doświadczonych aktorów i instruktorów teatralnych  Lucynę i Jana  Chmiel z „Teatru Grodzkiego”.


Letnia Szkoła Regionalistów zorganizowana została już po raz trzeci (13-16 lipca). Uroczystego otwarcia III Letniej Szkoły Regionalistów dokonał   Małopolski  Kurator Oświaty  Artur Dzigański. W otwarciu uczestniczyli licznie zaproszeni goście: przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Suskiego i Gminy Stryszawa, wizytatorzy Kuratorium Oświaty, dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele Stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju regionalnego i dziedzictwa kulturowego, przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Krakowie, pracownicy Babiogórskiego Parku Narodowego, twórcy ludowi, przedstawiciele wydawnictw edukacyjnych i mediów.
Wykład inauguracyjny pt. „Filozofia nowej podstawy programowej a edukacja regionalna" wygłosił dyrektor Centrum Szkoleniowego Eduskrypt.pl  Andrzej Peć.
W tegorocznej edycji Letniej Szkoły Regionalistów wzięło udział 36 nauczycieli – regionalistów z różnych regionów Polski (m. in. z Kaszub, Podlasia, Wielkopolski, Górnego Śląska, Małopolski) oraz zaproszeni goście z Litwy i Rosji (Syberia).
Bogaty Program obejmował wykłady oraz zajęcia warsztatowe  z zakresu: 
- metodyki edukacji regionalnej (Lucyna  Wasilewska, Tomasz Majchrzak, Elżbieta Rzepecka – Roszak, Andrzej Peć), 
- architektury polskiej (Andrzej Siwek),
- sztuki ludowej i folkloru (Tadeusz Gołuch, Agnieszka Mocek),
-  wybranych elementów dziedzictwa kulturowego Górali Babiogórskich, Podbabiogórza i Żywiecczyzny (m. in. Łukasz Elżebieciak, ks. Arkadiusz Hornik, Joanna Szczypa, Andrzej Peć),
-  wielokulturowości (prof. dr hab. Tadeusz Paleczny), w tym ukazujące Wileńszczyznę oraz Ałtaj (Anna Adamowicz - Wilno, dr Wojciech Grzelak – Górny Ałtaj),
-  formy ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego (Katarzyna Fujak, dr Tomasz Pasierbek, Tomasz Urbaniec, Maciej Mażul),
-   założeń zrównoważonego rozwoju (dr Witold Lenart).
Ważnym wydarzeniem III Letniej Szkoły Regionalistów było zebranie założycielskie Stowarzyszenia „Klub Twórczego Nauczyciela”, jako inicjatywy oddolnej nakierowanej na zrzeszenie się aktywnych nauczycieli -  regionalistów.

I Letnia Szkoła Fizyki – w związku z bardzo dużym zainteresowaniem – zorganizowana została w dwóch terminach 15–19.06 oraz 10–14.08.2009 r. Współorganizatorem Letniej Szkoły Fizyki było wydawnictwo ZamKor, specjalizujące się w podręcznikach szkolnych i książkach pomocniczych z fizyki.
Oferta skierowana była głównie do nauczycieli szkół gimnazjalnych.
Tematyka poruszana na zajęciach to m.in.:
- trudne problemy w nauczaniu fizyki w gimnazjum (dr Barbara Godlewska, dr Marek Godlewski) ,
- co nowego w podstawie programowej z fizyki? (dr Barbara Godlewska, dr Marek Godlewski)
- praca z zadaniami wielopoziomowymi. Kryterialne ocenianie zadań wielopoziomowych (dr hab. Wojciech Kwiatek), 
- o promieniowaniu gamma – radon wokół nas (dr Jadwiga Mazur),
- dwa oblicza atomu: militarne i cywilne (dr Krzysztof Kozak),
- wykonywanie doświadczeń z fizyki (dr Barbara Sagnowska, dr Marek Godlewski).
Uczestnicy aktywnie brali udział w zajęciach warsztatowych, doświadczeniach i wykładach.

I Letnia Szkoła Chemii organizowana wspólnie z wydawnictwem ZamKor odbyła się również w dwóch terminach: 22–26.06 oraz 17–21.08.2009 r.
Wykład inauguracyjny p. t. "Chemia w Biblii” wygłosił Andrzej Danel.  Bogaty program zajęć  obejmował m. in. następujące zagadnienia:
- co nas czeka?, czyli zmiany w podstawie programowej (Anna Warchoł), 
- dlaczego warto eksperymentować? (Andrzej Danel),
- eksperyment chemiczny w gimnazjum (Anna Warchoł, dr Andrzej Danel)
- zasady konstruowania zadań utrwalających i sprawdzających (Dorota Lewandowska),
- metody aktywne w praktyce (Iwona Maciejowska),
- środki dydaktyczne wspierające nauczanie (Anna Warchoł).
Dominującym elementem zajęć była realizacja  doświadczeń oraz eksperymentów wyznaczonych nową podstawą programową.

W sumie w Letnich Szkołach zorganizowanych przez Centrum Szkoleniowe eduskrypt.pl wzięło udział  ponad 170 nauczycieli z całej Polski oraz goście z zagranicy: Słowenia, Litwa i  Rosja.
W następnym roku Centrum Szkoleniowe eduskrypt.pl planuje poszerzenie oferty o kolejne tematyczne i przedmiotowe Letnie Szkoły, np. Letnią Szkołę Edukacji Elementarnej, Letnią Szkołę Wychowania Fizycznego.

Koszyk jest pusty
Zaloguj się:

adres e-mail:

hasło:
   
« Zarejestruj się
Wpisz pobrany
kod dostępu:
 
Polecamy:
Google
    
UWAGA! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii, proszę zapoznać się z polityką prywatności platformy edukacyjnej eduskrypt.pl
ZAMKNIJ