eduskrypt.pl - platforma nominowana do WORLD SUMMIT AWARD 2007

Aktualności

EDUKACJA REGIONALNA – DOBRE I SPRAWDZONE PRZYKŁADY REALIZACJI. Wizyta Studyjna.
05.09.2008  15:56

Regulamin (do kontraktu) wizyty studyjnej dla nauczycieli

EDUKACJA REGIONALNA – DOBRE I SPRAWDZONE PRZYKŁADY REALIZACJI. 

„Powiat Gnieźnieński – dobre miejsce, królewska tradycja”

9 – 12. 10. 2008 r.

Pobierz Karta Zgłoszenia: /karta_zglosz.doc karta_zglosz.doc  38.50 KB   

Kartę należy przesłać:
- mailem na adres: tomekm@eduskrypt.pl,
- lub faksem na numer: (061) 427 21 14,
- lub listownie na adres: Zespół Szkół, ul. Różana 33, 62 – 220 Niechanowo
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa – 20 września 2008 r.

Koordynatorzy Wizyty: Elżbieta Rzepecka – Roszak, Tomasz Majchrzak

§ 1.
Organizatorzy:
Klub Twórczego Nauczyciela
Centrum Szkoleniowe eduskrypt.pl
Zespół Szkół w Niechanowie
Platforma edukacyjna www.eduskrypt.pl

§ 2.
Uczestnicy:
Uczestnikami/odbiorcami Wizyty Studyjnej są nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, nauczyciele akademiccy, członkowie Klubu Twórczego Nauczyciela.

§ 3.
Cele wizyty studyjnej:
1. Zaprezentowanie możliwości wykorzystania wycieczki dydaktycznej jako sposobu na realizację edukacji regionalnej.
2. Ukazanie form turystyki dziedzictwa kulturowego (na przykładzie kształtowanie się początków państwowości polskiej).
3. Ukazanie elementów dziedzictwa kulturowego Wielkopolski przez pryzmat Powiatu Gnieźnieńskiego. 4. Zapoznanie nauczycieli z podstawowymi informacjami o Wielkopolsce (przede wszystkim o Powiecie Gnieźnieńskim i Szlaku Piastowskim).
5. Upowszechnienie Wizyty Studyjnej jako formy doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela.
6. Aktywizacja nauczycieli regionalistów poprzez ukazanie możliwości realizacji wspólnych projektów edukacyjnych.

§ 4.
Opis zadania:
1. Udział w wizycie studyjnej wiąże się z ochroną i kształtowaniem regionalnej i lokalnej tożsamości kulturowej poprzez ukazanie możliwości szerokiego włączenia elementów dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnych i regionalnych do procesy dydaktyczno - wychowawczego realizowanego na wszystkich etapach kształcenia.
2. Wizyta studyjna jest ukierunkowana przede wszystkim na ukazanie i upowszechnianie wycieczki dydaktycznej jako podstawowej formy i metody realizacji edukacji regionalnej.

§ 5.
Warunki uczestnictwa w wizycie studyjnej:
1. W wizycie biorą udział nauczyciele różnych etapów kształcenia i wychowania, członkowie Klubu Twórczego Nauczyciela, nauczyciele zainteresowani Klubem TN oraz uczestniczący w Programie „Twórczy Nauczyciel – Twórcza Edukacja”.
2. Swoją kandydaturę należy zgłosić w następujący sposób:
a) wypełnić pobraną „Kartę Zgłoszenia Udziału”,
b) odesłać ją w jeden z podanych sposobów:
- mailem na adres: tomekm@eduskrypt.pl
- faksem na numer: (061) 427 21 14
- listownie na adres: Zespół Szkół , ul. Różana 33, 62 – 220 Niechanowo
c) termin nadsyłania zgłoszeń upływa –  20 września 2008 r.

3. Nauczyciele po wizycie studyjnej opracowują plan wycieczki wraz z obudową metodyczną (np. projekt edukacyjny, karty pracy, itd.) po Szlaku Piastowskim. Następnie wypracowane materiały przesyłają w nieprzekraczalnym terminie (do końca października 2008 r.) na podany
w pkt. 2b) adres mailowy. Otrzymane materiały będą stanowiły dokumentację pracy Klubu Twórczego Nauczyciela, planowana jest ich publikacja.

4. Zebrane i opracowane materiały po uzyskaniu akceptacji redakcyjnej zostaną opublikowane na stronie internetowej www.eduskrypt.pl .

5. Odpłatność za udział w wizycie studyjnej jest następująca:
a) członkowie Klubu Twórczego Nauczyciela - 360 zł,
b) Uczestnicy Programu „Twórczy Nauczyciel – Twórcza Edukacja” – 400  zł,
c) pozostali nauczyciele –  460 zł.

6. Powyższą kwotę prosimy wpłacić w terminie do  1 października 2008r na konto:
BANK  PEKAO S.A. Nr konta: 22 1240 4878 1111 0000 4719 0780
podając w polu tytułem: Wizyta Studyjna 
POBIERZ DRUK WPŁATY: /wizyta_druk_wplaty.pdf wizyta_druk_wplaty.pdf  678.18 KB   
 

Istnieje możliwość wystawienia dla osób indywidualnych faktury VAT.

Organizatorzy proszą o terminowe dokonanie zgłoszenia i wpłaty na konto, gdyż jest to związane z rezerwacją noclegów oraz sprawami organizacyjnymi.

§ 6.
Program Wizyty Studyjnej: 

Czwartek – 9 październik 2008r.

- od godz. 17.00: Przybycie uczestników wizyty studyjnej, zakwaterowanie w Pensjonacie „Bogdanka” w Przybrodzinie

- godz. 19.30 – 20.00: kolacja

- godz. 20.00 – 22.00; Sprawy Klubu Twórczego Nauczyciela

Piątek – 10 październik 2008r.

- godz. 8.30 – 9.30: śniadanie

- godz. 10.00 – 13.00: piesza wycieczka po Powidzkim Parku Krajobrazowym, zwiedzanie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie- wycieczka dydaktyczna; przejazd do Niechanowa (prosimy o zabranie kurtek przeciwdeszczowych oraz butów do wędrówki pieszej)

- godz. 13.00: Oficjalne rozpoczęcie wizyty studyjnej nauczycieli w Zespole Szkół w Niechanowie,- powitanie gości przez Wójta Gminy oraz dyrektora szkoły w Niechanowie

- godz. 13.15 – 14.00: obiad; (stołówka SP w Niechanowie)

- godz. 14.00 – 16.00; Realizacja edukacji regionalnej w tutejszej placówce, dobre i sprawdzone przykłady regionalnej praktyki, spotkanie z Włodarzem gminy, krótka wycieczka po gminie – prelekcja połączona z pokazem osiągnięć

- godz. 16.00 wyjazd z Niechanowa i przejazd do Trzemeszna.-wycieczka dydaktyczna

- godz. 16.30 – 17.20; Zwiedzanie Bazyliki i Alumnatu- wycieczka dydaktyczna

- godz. 17.20; przejazd do Duszna na wieżę widokową (najwyższe wzniesienie w Powiecie Gnieźnieńskim – 167 m n.p.m.)- wycieczka dydaktyczna

- godz. 19.00; wyjazd z Duszna i przejazd do Przybrodzina (miejsce zakwaterowania);

- godz. 20.00 – BIESIADA  WIELKOPOLSKA

Sobota - 21 październik 2008r.

- godz. 8.00 – 8.30; śniadanie

- godz. 8.35 – przejazd do Gniezna.

- godz. 9.15 – 11.00; Zwiedzanie Katedry (Drzwi Gnieźnieńskie, podziemia, wieża)- wycieczka dydaktyczna

- godz. 11.30 – 12.30; Dolina Pojednania i Kościół św. Jana Chrzciciela- wycieczka dydaktyczna

- godz. 12.30 – 14.00; Lekcja Żywej Historii prowadzona przez wojów w Ośrodku Kultury Słowiańskiej „Gród” (replika średniowiecznej osady)-warsztaty

- godz. 14.00 – 15.00; przejazd do Łubowa na obiad.

- godz. 15.00 – 17.30; przejazd na Ostrów Lednicki – wyspa i muzeum.- lekcja muzealna, wykład

- godz. 17.30; wyjazd z Ostrowa Lednickiego, przejazd do Imiołek (Brama III Tysiąclecia).

- godz. 19.00 – 19.45; Nasz doświadczenia - dobre i sprawdzone przykłady realizacji edukacji regionalnej - zajęcia warsztatowe.

- godz. 20.00 – 20.45; Nasz warsztat: wycieczka dydaktyczna po małej ojczyźnie - zajęcia warsztatowe.

- godz. 21.00: ognisko

Niedziela 12 październik 2008r.

- godz. 8.00 – 8.30; śniadanie.

- godz. 8.30 – 12.00; Edukacja regionalna, spotkanie z miejscowym regionalistą lub z dyrektorem Wielkopolskich Parków Krajobrazowych- wykład

- godz. 12.00; obiad

- godz.12.30 -  wykwaterowanie, wyjazd do Gniezna na dworzec PKP .

Bloki zajęć:
I. Nasze doświadczenia - dobre i sprawdzone przykłady realizacji edukacji regionalnej.
II. Nasz warsztat: wycieczka dydaktyczna po małej ojczyźnie ( Dziedzictwo kulturowe w Powiecie Gnieźnieńskim) .
III. Rejestracja regionalnego i lokalnego dziedzictwa kulturowego – zajęcia warsztatowe.
IV. Wykład – mała ojczyzna z Wielkopolski, dziedzictwo przyrodnicze regionu.

Razem: 20 godzin dydaktycznych.

§ 7.
Uwagi ogólne:
1. Podczas wizyty studyjnej zapewniamy (w cenie wpisowego):
- noclegi w pensjonacie „Bogdanka” w Przybrodzinie (3 noclegi),
- wyżywienie ( śniadania -3, obiadokolacja – 1, biesiada wielkopolska- 1, ognisko- 1, obiad- 1, )
- transport podczas wizyty studyjnej,
- bilety wstępu,
- opiekę przewodnika,
- koszt zajęć szkoleniowych,
- imprezy integracyjne,
- materiały warsztatowe,
- wydanie zaświadczeń i certyfikatów.

2. Każdy uczestnik wizyty studyjnej otrzyma zaświadczenie ukończenia formy doskonalenia zawodowego oraz certyfikat z zakresu edukacji regionalnej.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania modyfikacji Programu zajęć. Wyjazd Studyjny zostanie zorganizowana po sformowaniu się grupy do dnia 20 września 2008r. (minimalna liczba osób 25)

 

Koszyk jest pusty
Zaloguj się:

adres e-mail:

hasło:
   
« Zarejestruj się
Wpisz pobrany
kod dostępu:
 
Polecamy:
Google
    
UWAGA! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii, proszę zapoznać się z polityką prywatności platformy edukacyjnej eduskrypt.pl
ZAMKNIJ