eduskrypt.pl - platforma nominowana do WORLD SUMMIT AWARD 2007

Aktualności

Wizyta Studyjna - Powiat Gnieźnieński
14.02.2008  09:33

Regulamin (do kontraktu) wizyty studyjnej dla nauczycieli

EDUKACJA REGIONALNA – DOBRE I SPRAWDZONE PRZYKŁADY REALIZACJI.

„Powiat Gnieźnieński – dobre miejsce, królewska tradycja”

4 – 6 kwietnia 2008 r.

Pobierz Karta Zgłoszenia: /dokumenty/karta_zglosz.doc karta_zglosz.doc 37.50 KB

Kartę należy przesłać:
- mailem na adres: tomekm@eduskrypt.pl,
- lub faksem na numer: (061) 427 21 14,
- lub listownie na adres: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika, ul. Różana 33, 62 – 220 Niechanowo
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa – 29 lutego 2008 r.


§ 1.

Organizatorzy

Klub Twórczego Nauczyciela

Centrum Szkoleniowe eduskrypt.pl

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Niechanowie

Platforma edukacyjna www.eduskrypt.pl

§ 2.

Uczestnicy

Uczestnikami/odbiorcami Wizyty Studyjne są nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, nauczyciele akademiccy, członkowie Klubu Twórczego Nauczyciela.

§ 3.

Cele wizyty studyjnej

1. Zaprezentowanie możliwości wykorzystania wycieczki dydaktycznej jako sposobu na realizację edukacji regionalnej.

2. Ukazanie form turystyki dziedzictwa kulturowego (na przykładzie kształtowanie się początków państwowości polskiej).

3. Ukazanie elementów dziedzictwa kulturowego Wielkopolski przez pryzmat Powiatu Gnieźnieńskiego.

4. Zapoznanie nauczycieli z podstawowymi informacjami o Wielkopolsce (przede wszystkim o Powiecie Gnieźnieńskim i Szlaku Piastowskim).

5. Upowszechnienie Wizyty Studyjnej jako formy doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela.

6. Aktywizacja nauczycieli regionalistów poprzez ukazanie możliwości realizacji wspólnych projektów edukacyjnych.

§ 4.

Opis zadania

1. Udział w wizycie studyjnej wiąże się z ochroną i kształtowaniem regionalnej i lokalnej tożsamości kulturowej poprzez ukazanie możliwości szerokiego włączenia elementów dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnych i regionalnych do procesy dydaktyczno - wychowawczego realizowanego na wszystkich etapach kształcenia.

2. Wizyta studyjna jest ukierunkowana przede wszystkim na ukazanie i upowszechnianie wycieczki dydaktycznej jako podstawowej formy i metody realizacji edukacji regionalnej.

§ 5.

Warunki uczestnictwa w wizycie studyjnej

1. W wizycie biorą udział nauczyciele różnych etapów kształcenia i wychowania, członkowie Klubu Twórczego Nauczyciela, nauczyciele zainteresowani Klubem TN oraz uczestniczący w Programie „Twórczy Nauczyciel – Twórcza Edukacja”.

2. Swoją kandydaturę należy zgłosić w następujący sposób:

a) wypełnić zamieszczoną na końcu „Kartę Zgłoszenia Udziału”,

b) odesłać ją w jeden z podanych sposobów:

- mailem na adres: tomekm@eduskrypt.pl

- faksem na numer: (061) 427 21 14

- listownie na adres: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika, ul. Różana 33, 62 – 220 Niechanowo

c) termin nadsyłania zgłoszeń upływa – 29 lutego 2008 r.

3. Nauczyciele po wizycie studyjnej opracowują plan wycieczki wraz z obudową metodyczną (np. projekt edukacyjny, karty pracy, itd.) po Szlaku Piastowskim. Następnie wypracowane materiały przesyłają w nieprzekraczalnym terminie (do końca kwietnia 2008 r.) na podany
w pkt. 2b) adres mailowy. Otrzymane materiały będą stanowiły dokumentację pracy Klubu Twórczego Nauczyciela oraz planowana jest ich publikacja.

4. Zebrane i opracowane materiały po uzyskaniu akceptacji redakcyjnej zostaną opublikowane na stronie internetowej www.eduskrypt.pl .

5. Odpłatność za udział w wizycie studyjnej jest następująca:

a) członkowie Klubu Twórczego Nauczyciela – 300 zł,

b) Uczestnicy Programu „Twórczy Nauczyciel – Twórcza Edukacja” - 350 zł,

c) pozostali nauczyciele – 400 zł.

6. Powyższą kwotę prosimy wpłacić w terminie do 15 marca 2008r na konto:

BPH PBK O/ Sucha Besk. nr: 85-10600076-0000320001186649

Dane odbiorcy: eduskrypt.pl sp. z o. o. 31-352 Kraków ul. Tetmajera 19

podając w polu tytułem: Wizyta Studyjna

Istnieje możliwość wystawienia dla osób indywidualnych faktury VAT.

Organizatorzy proszą o terminowe dokonanie zgłoszenia i wpłaty na konto, gdyż jest to związane z rezerwacją noclegów oraz sprawami organizacyjnymi.

§ 6.

Program Wizyty Studyjnej

· Piątek – 4 kwietnia 2008r.

- godz. 13.00: Oficjalne rozpoczęcie wizyty studyjnej nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Niechanowie,- powitanie gości przez Wójta Gminy oraz dyrektora szkoły w Niechanowie

- godz. 13.15 – 14.00: obiad; (stołówka SP w Niechanowie)

- godz. 14.00 – 16.00; Realizacja edukacji regionalnej w tutejszej placówce, dobre i sprawdzone przykłady regionalnej praktyki, spotkanie z Włodarzem gminy, krótka wycieczka po gminie – prelekcja połączona z pokazem osiągnięć

- godz. 16.00 wyjazd z Niechanowa i przejazd do Trzemeszna.-wycieczka dydaktyczna

- godz. 16.30 – 17.20; Zwiedzanie Bazyliki i Alumnatu- wycieczka dydaktyczna

- godz. 17.20; przejazd do Duszna na wieżę widokową (najwyższe wzniesienie w Powiecie Gnieźnieńskim – 167 m n.p.m.)- wycieczka dydaktyczna

- godz. 19.00; wyjazd z Duszna i przejazd do Kołaczkowa (miejsce zakwaterowania);

- godz. 20.00 – 20.30; zakwaterowanie

- godz. 20.30 – 21.15; kolacja

- godz. 21.15; Sprawy Klubu Twórczego Nauczyciela

· Sobota 5 kwietnia 2008r

- godz. 8.00 – 8.30; śniadanie

- godz. 8.35 – przejazd do Gniezna.

- godz. 9.15 – 11.00; Zwiedzanie Katedry (Drzwi Gnieźnieńskie, podziemia, wieża)- wycieczka dydaktyczna

- godz. 11.30 – 12.30; Dolina Pojednania i Kościół św. Jana Chrzciciela- wycieczka dydaktyczna

- godz. 12.30 – 14.00; Lekcja Żywej Historii prowadzona przez wojów w Ośrodku Kultury Słowiańskiej „Gród” (replika średniowiecznej osady)-warsztaty

- godz. 14.00 – 15.00; przejazd do Łubowa na obiad.

- godz. 15.00 – 17.30; przejazd na Ostrów Lednicki – wyspa i muzeum.- lekcja muzealna, wykład

- godz. 17.30; wyjazd z Ostrowa Lednickiego, przejazd do Imiołek (Brama III Tysiąclecia).

- godz. 19.00 – 19.45; Nasz doświadczenia - dobre i sprawdzone przykłady realizacji edukacji regionalnej - zajęcia warsztatowe.

- godz. 20.00 – 20.45; Nasz warsztat: wycieczka dydaktyczna po małej ojczyźnie - zajęcia warsztatowe.

- godz. 21.00; Biesiada Wielkopolska

· Niedziela 6 kwietnia 2008r.

- godz. 8.00 – 8.30; śniadanie.

- godz. 8.30 – 11.00; Nasz warsztat: projekt w edukacji regionalnej- zajęcia warsztatowe.

- godz. 11.00; wykwaterowanie, wyjazd do Gniezna na dworzec PKP .

Bloki zajęć:

I. Nasz doświadczenia - dobre i sprawdzone przykłady realizacji edukacji regionalnej.

II. Nasz warsztat: wycieczka dydaktyczna po małej ojczyźnie ( Dziedzictwo kulturowe w Powiecie Gnieźnieńskim) .

III. Rejestracja regionalnego i lokalnego dziedzictwa kulturowego – zajęcia warsztatowe.

IV. Nasz warsztat: projekt w edukacji regionalnej.

Razem: 16 godzin dydaktycznych.

§ 7.

Uwagi ogólne

1. Podczas wizyty studyjnej zapewniamy (w cenie wpisowego):

- noclegi w dworku i w Domu Kultury w Kołaczkowie (2noclegi),

- wyżywienie (2 śniadania, 2 obiady, 2 kolacje),

- transport podczas wizyty studyjnej,

- bilety wstępu,

- opiekę przewodnika,

- koszt zajęć szkoleniowych,

- imprezę integracyjną,

- materiały warsztatowe,

- wydanie zaświadczeń i certyfikatów.

2. Każdy uczestnik wizyty studyjnej otrzyma zaświadczenie ukończenia formy doskonalenia zawodowego oraz certyfikat z zakresu edukacji regionalnej.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania modyfikacji Programu zajęć. Wyjazd Studyjny zostanie zorganizowana po sformowaniu się grypy do dnia 07.03.2008 r. (minimalna liczba osób 20).

Koszyk jest pusty
Zaloguj się:

adres e-mail:

hasło:
   
« Zarejestruj się
Wpisz pobrany
kod dostępu:
 
Polecamy:
Google
    
UWAGA! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii, proszę zapoznać się z polityką prywatności platformy edukacyjnej eduskrypt.pl
ZAMKNIJ