eduskrypt.pl - platforma nominowana do WORLD SUMMIT AWARD 2007

Aktualności

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA - SZANSA CZY ZAGROŻENIE? - Konferencja w Białymstoku
05.10.2007  12:50

BIAŁYSTOK
18 października

PATRONAT HONOROWY
Podlaski Kurator Oświaty
Jadwiga MARIOLA – SCZYPIŃ


Prezydent Miasta Białegostoku
Tadeusz TRUSKOLASKI

Miejsce konferencji:
Podlaski Urząd Wojewódzki
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok

PROGRAM:

9.30 Rozpoczęcie konferencji.
Jadwiga MARIOLA – SCZYPIŃ
– Podlaski Kurator Oświaty
Tadeusz TRUSKOLASKI – Prezydent Miasta Białegostoku


10.15 dr Elżbieta Jaszczyszyn, Uniwersytet w Białymstoku
Horyzont czasowy w edukacji małego dziecka.
Kwestia relacji „człowiek – czas” jest bardzo złożona. Obejmuje m.in. stosunek człowieka do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Warto zastanowić się, czy dostatecznie dużo uwagi poświęcamy w edukacji dzieci przyszłości? Rozważania dotyczyć będą trzech kwestii w pracy nad tworzeniem „horyzontu czasowego”: a) uwzględnianiu osobistych doświadczeń i zasobu informacji posiadanych przez dzieci, b) posiadanej perspektywy czasowej związanej z wiekiem edukowanego dziecka oraz c) technologii nauczania i uczenia się. Operowanie wieloma horyzontami czasowymi sprzyja powstawaniu w przyszłości wieloaspektowego obrazu rzeczywistości (rekonstrukcje przeszłości i wyobrażenia przyszłości).

11.15 dr Aldona KOPIK, Akademia Świętokrzyska
Poziom rozwoju umysłowego i społeczno-emocjonalnego dzieci sześcioletnich z terenu województwa podlaskiego w świetle badań projektu „Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej”
W maju 2007 roku zakończyła się realizacja projektu badawczego „Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej”. Głównym celem projektu była diagnoza przygotowania dzieci sześcioletnich do podjęcia edukacji szkolnej. Diagnozą objęte zostały podstawowe sfery rozwoju dziecka: rozwój fizyczny, motoryczny, umysłowy, społeczno-emocjonalny i zdrowie oraz warunki środowiskowe i wychowawcze, w których przebiega jego rozwój. Projekt zakładał też określenie różnic w poziomach rozwoju danych sfer i przygotowania do nauki w zależności od płci, środowiska zamieszkania oraz rodzaju placówki wychowania przedszkolnego. W wyniku realizacji projektu powstał ogólnopolski raport „Sześciolatki w Polsce. Diagnoza badanych sfer rozwoju” oraz 16 raportów wojewódzkich diagnozujących poziom rozwoju dzieci sześcioletnich z poszczególnych województw. Zaletą powstałej diagnozy jest to, że badaniami objęto reprezentatywną grupę dzieci sześcioletnich w całym kraju, różne sfery rozwoju dziecka oraz warunki środowiskowe i wychowawcze, w których ten rozwój przebiega. Wyniki badań w poszczególnych województwach przedstawione zostały na tle badań ogólnopolskich. Powołując się na wyniki badań Autorka podczas wykładu pokaże jakie szanse dla rozwoju dziecka stwarza przedszkole.

12.15 PRZERWA

13.15 Piotr TRESZCZOTKO, Centrum Doradczo-Szkoleniowe PROFED
Wysoka efektywność kształcenia i szkolenia jako wyznacznik profesjonalnej edukacji.

13.30 mgr Bożena JANISZEWSKA, Wyższa Szkoła Pedagogiczna przy ZNP
Charakterystyka procesów myślowych dzieci przedszkolnych – kształtowanie operacyjności myślenia.
Myślenie dzieci w wieku przedszkolnym jest na poziomie konkretno-wyobrażeniowym. Jest to proces już częściowo uwewnętrzniony. Dziecko potrafi wykorzystywać aktualizowane przez konkretną sytuację ślady pamięciowe uprzednich doświadczeń, czyli wyobrażenia i łączyć je z ciągle zdobywanymi nowymi informacjami. Dokonuje więc syntezy informacji, ale okazuje się, że nie zawsze nowe, prawdziwe informacje wypierają te stare, często błędne. Przedszkolak nie potrafi jeszcze konfrontować ze sobą informacji i wyciągać wniosków. Jeszcze nawet dziecko na przełomie 5 – 6 lat myli rzeczywistość z fantazją i wyobrażeniami. Próby operowania informacjami stopniowo doskonalą się, ale do około 6-7 lat nie można jeszcze mówić o operacyjności myślenia. Od dziecka idącego do szkoły wymagany jest jednak taki poziom operacyjności, aby mogło sprostać stawianym w szkole wymaganiom szczególnie, jeśli chodzi o operowanie na materiale liczbowym. Warto więc podjąć w przedszkolach kroki stymulujące rozwój operacyjności myślenia.

14.30 Prof. AP Danuta WALOSZEK, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Istota edukacji jako faktu w życiu dziecka
Podczas wykładu Autorka rozważy edukację rozumianą jako fakt w życiu dziecka związaną z jego potrzebami i potrzebami społecznymi kierowanymi do każdego człowieka teraz i dla potem. Wskaże powiązania z przebiegiem jego życia, a nie tylko z instytucją zarządzającą dzieckiem. Zwróci uwagę, że podstawą rozpoczynania pracy z dziećmi jest rozpoznanie ich właściwości i cech zachowania w różnych sytuacjach. Tak rozumiana edukacja jest pomocą w budowaniu struktur poznawczych i regulacyjnych, a nie dostarczaniem wiadomości i rozliczania z nich. Na tym tle dopiero możliwa jest dyskusja o kierunku wspierania dziecka w jego rozwoju. Autorka zauważy, że ważną kwestią na tej drodze jest dawanie dziecku i nauczycielowi prawa do błędu i możliwości uczenia się jego naprawiania i unikania w przyszłości. Dzieje się to głównie w sytuacjach różnorodnych zadań, wplatanych także w zabawę.
Autorka zauważy także, że z uwagi na cechy cywilizacji III fali, najważniejszym zadaniem edukacji jest organizowanie sytuacji do dostrzegania zmian, podążania za nimi i formułowania w miarę krytycznej oceny ich jakości. Ważną kwestia poruszoną podczas wykładu będzie przyszłość dziecka (w tym ta najbliższa - szkolna), która wymaga umiejętności poruszania się w przestrzeni publicznej i społecznej (a nie tylko prywatnej, osobistej). W związku z tym trzeba wprowadzać dzieci w mechanizmy zachowań społecznych: głównie w umiejętności prowadzenia dialogu, negocjacji, stosowania kompromisu, obrony własnego zdania. Z badań wynika, zdaniem Autorki, iż brak takiego rozeznania jest przyczyną niepowodzeń w szkole, a nie, jak dotąd sądzono, przede wszystkim umiejętności umysłowe.





Koszyk jest pusty
Zaloguj się:

adres e-mail:

hasło:
   
« Zarejestruj się
Wpisz pobrany
kod dostępu:
 
Polecamy:
















Google
    
UWAGA! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii, proszę zapoznać się z polityką prywatności platformy edukacyjnej eduskrypt.pl
ZAMKNIJ