eduskrypt.pl - platforma nominowana do WORLD SUMMIT AWARD 2007

Aktualności

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA - SZANSA CZY ZAGROŻENIE?
02.10.2007  10:06

Miejsce Konferencji:
Akademia Pedagogiczna
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków

PROGRAM:

9.30 Rozpoczęcie konferencji.

9.45 dr Aldona KOPIK, Akademia Świętokrzyska

Poziom rozwoju umysłowego i społeczno-emocjonalnego dzieci sześcioletnich z terenu województwa małopolskiego w świetle badań projektu „Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej”

W maju 2007 roku zakończyła się realizacja projektu badawczego „Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej”. Głównym celem projektu była diagnoza przygotowania dzieci sześcioletnich do podjęcia edukacji szkolnej. Diagnozą objęte zostały podstawowe sfery rozwoju dziecka: rozwój fizyczny, motoryczny, umysłowy, społeczno-emocjonalny i zdrowie oraz warunki środowiskowe i wychowawcze, w których przebiega jego rozwój. Projekt zakładał też określenie różnic w poziomach rozwoju danych sfer i przygotowania do nauki w zależności od płci, środowiska zamieszkania oraz rodzaju placówki wychowania przedszkolnego. W wyniku realizacji projektu powstał ogólnopolski raport „Sześciolatki w Polsce. Diagnoza badanych sfer rozwoju” oraz 16 raportów wojewódzkich diagnozujących poziom rozwoju dzieci sześcioletnich z poszczególnych województw. Zaletą powstałej diagnozy jest to, że badaniami objęto reprezentatywną grupę dzieci sześcioletnich w całym kraju, różne sfery rozwoju dziecka oraz warunki środowiskowe i wychowawcze, w których ten rozwój przebiega. Wyniki badań w poszczególnych województwach przedstawione zostały na tle badań ogólnopolskich. Powołując się na wyniki badań Autorka podczas wykładu pokaże jakie szanse dla rozwoju dziecka stwarza przedszkole.

10.45 Piotr TRESZCZOTKO, Centrum Doradczo-Szkoleniowe PROFED

Wysoka efektywność kształcenia i szkolenia jako wyznacznik profesjonalnej edukacji.

11.00 mgr Barbara SZELĄG

Nauczyciel twórcą efektywnego środowiska edukacyjnego przedszkola.

Szczebel po szczeblu dziecko kroczy swoją droga. Swoje kroki wyznacza ono samo - usuwamy kamienie spod jego nóg tylko wtedy, gdy jest to konieczne. (nauczyciel przedszkola Montessori w Niemczech)

Podczas wykładu usłyszymy o autonomicznych działaniach nauczyciela i o jego rozwoju zawodowym zorientowanym na samokształcenie. Autorka opowie o konstruktywizmie jako nurcie współczesnej edukacji, przedstawi twórczą rolę nauczyciela w zbiorowości przedszkola i opisze rolę nauczyciela jako przewodnika na drodze wspierania rozwoju dziecka.

12.00 PRZERWA

13.00 Prof. AP Danuta WALOSZEK, Akademia Pedagogiczna w Krakowie

Istota edukacji jako faktu w życiu dziecka

Podczas wykładu Autorka rozważy edukację rozumianą jako fakt w życiu dziecka związaną z jego potrzebami i potrzebami społecznymi kierowanymi do każdego człowieka teraz i dla potem. Wskaże powiązania z przebiegiem jego życia, a nie tylko z instytucją zarządzającą dzieckiem. Zwróci uwagę, że podstawą rozpoczynania pracy z dziećmi jest rozpoznanie ich właściwości i cech zachowania w różnych sytuacjach. Tak rozumiana edukacja jest pomocą w budowaniu struktur poznawczych i regulacyjnych, a nie dostarczaniem wiadomości i rozliczania z nich. Na tym tle dopiero możliwa jest dyskusja o kierunku wspierania dziecka w jego rozwoju. Autorka zauważy, że ważną kwestią na tej drodze jest dawanie dziecku i nauczycielowi prawa do błędu i możliwości uczenia się jego naprawiania i unikania w przyszłości. Dzieje się to głównie w sytuacjach różnorodnych zadań, wplatanych także w zabawę.

Autorka zauważy także, że z uwagi na cechy cywilizacji III fali, najważniejszym zadaniem edukacji jest organizowanie sytuacji do dostrzegania zmian, podążania za nimi i formułowania w miarę krytycznej oceny ich jakości. Ważną kwestia poruszoną podczas wykładu będzie przyszłość dziecka (w tym ta najbliższa - szkolna), która wymaga umiejętności poruszania się w przestrzeni publicznej i społecznej (a nie tylko prywatnej, osobistej). W związku z tym trzeba wprowadzać dzieci w mechanizmy zachowań społecznych: głównie w umiejętności prowadzenia dialogu, negocjacji, stosowania kompromisu, obrony własnego zdania. Z badań wynika, zdaniem Autorki, iż brak takiego rozeznania jest przyczyną niepowodzeń w szkole, a nie, jak dotąd sądzono, przede wszystkim umiejętności umysłowe.

14.00 dr Anna WALENCIK-TOPIŁKO, Uniwersytet Gdański

Stymulacja językowa dziecka 6-letniego.

Autorka wskaże wzorcowy i oczekiwany model językowy dziecka na progu szkoły. Pokaże stan rzeczywisty - procent dzieci z odstępstwami od pełnej normy językowej (w kontekście wymagań programowych). Podczas wykładu Autorka wskaże na konieczność edukacji nauczyciela wczesnoszkolnego w tym zakresie oraz poda główne wytyczne z terapii i profilaktyki językowej.

15.00 NAGRODA im. Marii Weryho-Radziwiłłowicz

Gość Specjalny: Irena MAJCHRZAK – autorka odimiennej metody nauki czytania.

ORGANIZATORZY:
Wydawnictwo BLIŻEJ PRZEDSZKOLA
Centrum Doradczo - Szkoleniowe PROFED

Zarejestruj się:
http://www.blizejprzedszkola.pl/aktualnosc/konferencja/zglos.php?konferencja=krakow&zglos=1 

Koszyk jest pusty
Zaloguj się:

adres e-mail:

hasło:
   
« Zarejestruj się
Wpisz pobrany
kod dostępu:
 
Polecamy:
Google
    
UWAGA! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii, proszę zapoznać się z polityką prywatności platformy edukacyjnej eduskrypt.pl
ZAMKNIJ