eduskrypt.pl - platforma nominowana do WORLD SUMMIT AWARD 2007

Zasady publikacji dzieł w wersji elektronicznej na www.eduskrypt.pl

Pobierz FORMULARZ >>>   /dokumenty/AUTOR_ karta_informacyjna.doc AUTOR_ karta_informacyjna.doc  44.50 KB   
1. Autor
Zapraszamy do publikowania na platformie osoby i Instytucje związane z nauką i edukacją oraz muzyką.

Autor, Wydawnictwo oraz Instytucja dostarczająca dzieło/dzieła zwane są w dalszej części ninieszych Licencjodawcą.

2. Publikacje
A) Zakres: Wszystkie dziedziny związane z nauką i edukacją oraz muzyką.
B) Formy: różnorodne – od tradycyjnej formy tekstowej po dzieła multimedialne.
Redakcja www.eduskrypt.pl zastrzega sobie ostateczne prawo do podjęcia decyzji o publikowaniu danego dzieła bez podania przyczyn.

3. Umowa
Przesłanie (dostarczenie) dzieła przez Licencjodawcę  do redakcji lub administratora www.eduskrypt.pl jest jednoznaczne z udzieleniem bezterminowej licencji dla Platformy edukacyjno-naukowej zwanej dalej Licencjobiorcą (działającej pod adresem http://www.eduskrypt.pl prowadzonej przez eduskrypt.pl sp. z o.o., ul. Tetmajera 19, 31-352 Kraków, zar.: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego., KRS: 0000266344, NIP: 677-227-95-25, REGON: 120350980, Kapitał zakładowy: 100 000 PLN) na eksplorację i udostępnianie dzieła/dzieł w katalogu pozycji. Taki rodzaj umowy nie ogranicza w żaden sposób Licencjodawcy w dalszym upowszechnianiu dzieła poprzez inne media i w innej formie.
Wycofanie dzieła z katalogu jest możliwe na wniosek Licencjodawcy. Kwestia ta pozostaje jednak przedmiotem indywidualnych ustaleń obejmujących zakres kosztowy umieszczenia dzieła w katalogu.
Zgodnie z decyzją Licencjodawcy dzieła mogą być udostępniane za pomocą płatnego kodu dostępu lub bezpłatnie.
Warunki rozliczeń finansowych z Licencjodawcą ustalane są indywidualnie.

4. Prawa autorskie
A) Licencjodawca oświadcza, że dostarczone dzieło/dzieła nie naruszają praw osób trzecich. Utwór/utwory zostały przygotowane z poszanowaniem praw autorskich innych twórców oraz zawarte w nich treści są poprawne (tzn. na zawartą w dziełach grafikę, zdjęcia, fragmenty innych utworów, wiersze, muzykę, teksty piosenek, itp. Licencjodawca posiada zgodę właściciela praw majątkowych - autora lub wydawcy).
B) Licencjodawca  oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do przesłanego dzieła/dzieł. Korzystanie z dzieła przez Licencjobiorcę nie będzie naruszać praw osób trzecich.
C) Licencjodawca dostarczy utwór wykonany pod względem merytorycznym, formalnym i językowym na poziomie wymaganym przy wydawaniu tego typu utworów.
D) Licencjodawca udziela Licencjobiorcy zgody na korzystanie z utworu/ów na następujących polach eksploatacji:
a) Wprowadzanie utworu, jak i jego części do pamięci ogólnie dostępnego komputera,
b) Zwielokrotnienia utworu wszelkimi możliwymi technikami przemysłowymi, w tym poligraficznymi i elektronicznymi ( techniką cyfrową - digitalizacja),
c) Dokonywanie zwielokrotniania w formie wydruku komputerowego przez korzystających  z platformy edukacyjno- naukowej eduskrypt.pl  w ramach dozwolonego użytku osobistego,
d) Dokonywanie zwielokrotniania w formie wydruku komputerowego przez korzystających z platformy edukacyjno-naukowej eduskrypt.pl  użytkowników na potrzeby ich własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej,
e) Wykorzystanie utworu w różnych formach wydawniczych i multimedialnych, w celach reklamowych i promocyjnych www.eduskrypt.pl (na nośnikach papierowych, elektronicznych i filmowych oraz w formie opracowań)
d)  Rozpowszechnianie utworu, w szczególności  online (w tym uploading i downloading - udostępnienie w Internecie poprzez www.eduskrypt.pl
E) Licencjodawca udziela Licencjobiorcy nieodwołalnego upoważnienia do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych.

W przypadku wątpliwości czy Pani/Pana publikacja respektuje prawa autorskie prosimy pobrać i zapoznać się z zawartością poniższego pliku.
/dokumenty/prawo_autorskie.pdf prawo_autorskie.pdf  37.46 KB   


5. Formy dostarczenia dzieła.
Plik elektroniczny  wraz z wypełnioną kartą informacyjną AUTOR, przy czym: wraz z pierwszym dziełem wypełniane są wszystkie rubryki karty, z następnymi dziełami wypełniane są tylko rubryki dotyczące danego dzieła.

1. Autor dostarcza dzieło do redakcji w formie pliku elektronicznego w ogólno dostępnym formacie, np. WORD
2. Każde dostarczane dzieło musi zawierać opis publikacji w formacie zawartym w karcie informacyjnej AUTOR – punkt 3.
3. Dzieło może być dostarczone e-mailem lub na płycie CD.
4. W przypadku dostarczenia dzieła poprzez e-mail, wiadomość powinna mieć następującą strukturę:
a) w jednej wiadomości dostarczone jest jedno dzieło (publikacja)
b) temat wiadomości = tytuł publikacji
c) w odrębnych załącznikach:
- publikacja
- karta opisu publikacji
d) w treści wiadomości,
- dodatkowe informacje od autora
- imię i nazwisko (oraz nr ID w programie TNTE – jeżeli Autor w nim uczestniczy)
5.  W przypadku dostarczenia na płycie CD
a) w jednym katalogu powinno znajdować się jedno dzieło wraz z kartą opisu,
b) nazwa katalogu = tytuł publikacji
c) płyta powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem (oraz nr ID w programie TNTE – jeżeli Autor w nim uczestniczy)
6.  Wszelkie poprawki, wymagane przez redakcję (np. dodanie przypisów) dokonywane są przez Autora. Jest to jednoznaczne z tym, że Autor dokonuje korekt wskazanych przez redakcję i przesyła ponownie poprawione dzieło wg w/w wytycznych.

UWAGA: Dzieła (publikacje) nie spełniające w/w kryteriów mogą zostać odrzucone przez redakcję bez podania przyczyny.6. Skład i publikacja
Eduskrypt dokonuje składu tekstu: strona tytułowa, stopka z copyright Autora, koniecznych korekt technicznych i korekty językowej, jeżeli nie były ona wcześniej wykonane . Dzieło jest umieszczane w katalogu w formacie PDF – jeżeli nie jest wymagane inaczej.

7. Promocja dzieła
a) Każde nowe dzieło umieszczane w Katalogu pozycji wchodzi automatycznie na 1 pozycję na liście 10 najnowszych pozycji i pozostaje tam do momentu wprowadzenia następnego dzieła.
b) Informacja o nowych dziełach w katalogu jest wysyłana w cotygodniowym bezpłatnym newsletterze do osób, które wpisały swój adres do bazy. Newsletter jest generowany automatycznie, uwzględniając obszary zainteresowań zdefiniowane przez użytkownika podczas procesu rejestracji.
c) Dzieło lub jego fragment może zostać umieszczone na życzenie Autora w podstronie czytaj on-line z linkiem do własnych pozycji lub podstrony O Autorze, gdzie znajduje się lista wszystkich dostępnych dzieł Autora w Katalogu pozycji

8. Kontrola pobrań.
Każdy Autor otrzymuje login i hasło do podstrony AUTOR i może w dowolnej chwili sprawdzić ilość pobrań danego dzieła/dzieł.

Pobierz FROMULARZ >>> /dokumenty/AUTOR_ karta_informacyjna.doc AUTOR_ karta_informacyjna.doc  44.50 KB   
 


 góra strony
Koszyk jest pusty
Zaloguj się:

adres e-mail:

hasło:
   
« Zarejestruj się
Wpisz pobrany
kod dostępu:
 
Polecamy:
Google
    
UWAGA! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii, proszę zapoznać się z polityką prywatności platformy edukacyjnej eduskrypt.pl
ZAMKNIJ