eduskrypt.pl - platforma nominowana do WORLD SUMMIT AWARD 2007

Grupa Partnerska „Łączy nas Babia Góra”

I. Dane adresowe (pełna nazwa, siedziba, adres do korespondencji, strona www, e-mail):

Sekretariat Grupy Partnerskiej "Łączy nas Babia Góra", 34-200 Sucha Beskidzka, Ul. Kościelna 5b, tel./ fax: 0 33 874 16 55, tel. 694 830 447, 0660 476 773,
anetpasja@op.pl
www.gpbb.cba.pl 

II. Profil działalności(rok założenia, podstawowe cele, założenia, misja)- krótka charakterystyka:

Grupa Partnerska „Łączy nas Babia Góra” powstała w kwietniu 2002roku z inspiracji Fundacji Partnerstwa dla Środowiska. Partnerstwo jest inicjatywą organizacji pozarządowych, samorządów i sektora prywatnego. Deklaracje partnerskie o współpracy podpisało 41 organizacji w tym; 17 organizacji publicznych, 20 organizacji pozarządowych, 4 firmy. Celem działania Grupy Partnerskiej „Łączy nas Babia Góra” jest zrównoważony rozwój Regionu Babiogórskiego.

III. Działania (aktualnie realizowane programy, akcje, konkursy, inne działania):

Marka lokalna „Łączy nas Babia Góra”
Jest szansą szansa na rozwój regionu dla którego priorytetem jest nasza tradycja, która stanowi kapitał na przyszłość. Zespól ds. Produktu Lokalnego opracował znak promocyjny oraz szczegółowe zasady zarządzania znakiem (regulamin, kryteria oceny, skład Kapituły). Korzyści płynące z posiadania znaku to poświadczenie o dobrej jakości produktu i usługi, prestiż, promocja przez wydawanie wspólnych ofert handlowych i reklamowych (wydanie katalogu produktów, utworzenie strony internetowej z ofertą lokalnych wytwórców, informacja w mediach itp.). Równolegle z procesem budowania marki „Łączy nas Babia Góra” organizowana jest sprzedaż produktów poprzez sieć Babiogórskich Sklepików. Od roku 2003 działają dwa sklepiki w Stryszawie.
Koordynatorzy programu:
Stanisław Szeliga tel. 0660476773
Monika Zawada-Miska tel.0607246256

Ekomuzeum „Łączy nas Babia Góra”
Ekomuzeum to otwarte muzeum tematyczne, którego obiekty, eksponaty rozproszone w terenie, tworzą żywą kolekcję obrazującą wartości przyrodnicze i kulturowe regionu oraz dorobek jego mieszkańców. Ekomuzeum służy ochronie, żywej interpretacji i wprowadzeniu miejscowego dziedzictwa na rynek turystyczny, proponując turystom, oprócz tradycyjnego zwiedzania miejsc i obiektów, możliwość uczestniczenia w życiu regionu i naukę nowych umiejętności poprzez pokazy i warsztaty interaktywne. Obiekty tworzące i promowane w ramach Ekomuzeum muszą spełniać następujące kryteria: związek z lokalną tradycją, dostępność, pełna rzeczywistość, ekologiczność. Koordynatorzy programu:
Magdalena Kostrzewa-Smreczak tel. 0660414742
Maciej Mażul tel. 0606523254

Szkoły dla Ekorozwoju
Program ten ma na celu kształtowanie postaw i zachowań dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej w całej Polsce przez wspólne rozwiązywanie praktycznych problemów ochrony krajobrazu oraz gospodarowania: wodą, energią, odpadami a także integrowanie tych działań z potrzebami lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego.
Koordynator programu:
Mariusz Zasadziński tel. 0505088486

Program Equal
Grupa Partnerska "Łączy nas Babia Góra" jest członkiem Partnerstwa na Bursztynowym Szlaku, które w ramach IW EQUAL realizuje projekt "Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku". Projekt wdrażany jest w korytarzu Szlaku Bursztynowego. Rodzi to duże szanse na rozwój turystyczny Podbabiogórza. Celem Partnerstwa jest wypracowanie innowacyjnych i modelowych narzędzi lokalnej gospodarki społecznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe, z uwzględnieniem procesu przechodzenia od zatrudnienia wspieranego do otwartego rynku pracy. Menadżer LJW: Monika Zawada-Miska tel.0607246256 email: equal.babia.zawada@interia.pl
Specjalista LJW: Stanisław Szeliga tel. 0660476773 email: equal.babia.szeliga@interia.pl

Program Leader
Grupa Partnerska "Łączy nas Babia Góra" jest współrealizatorem wdrażanego w regionie Pilotażowego Programu Leader. założeniem programu jest opracowanie zrównoważonej strategii dla siedmiu gmin powiatu suskiego oraz przy szerokim udziale partnerów powołanie organizacji/fundacji która będzie aplikowała do II schematu programu.

 góra strony
Koszyk jest pusty
Zaloguj się:

adres e-mail:

hasło:
   
« Zarejestruj się
Wpisz pobrany
kod dostępu:
 
Polecamy:
Google
    
UWAGA! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii, proszę zapoznać się z polityką prywatności platformy edukacyjnej eduskrypt.pl
ZAMKNIJ