eduskrypt.pl - platforma nominowana do WORLD SUMMIT AWARD 2007

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS)

I. Dane adresowe (pełna nazwa, siedziba, adres do korespondencji, strona www, e-mail):

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS)

Wydział Inżynierii Lądowej PW
Al. Armii Ludowej 16, p. 650
00-637 Warszawa
www.ptmts.org.pl
e-mail: biuro@ptmts.org.pl

II. Profil działalności(rok założenia, podstawowe cele, założenia, misja)- krótka charakterystyka:

Rok założenia: 1958
KRS: 0000084101
Siedziba: 00-637 Warszawa, Al. Armii Ludowej 16 p.650, Wydział Inżynierii Lądowej PW
Oddziały – 17: Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gliwice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra

Zadania: krzewienie i popieranie rozwoju mechaniki teoretycznej i stosowanej oraz współdziałanie w jej szerzeniu i rozpowszechnianiu

Struktura organizacyjna: Zjazd Delegatów, Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna

Liczba członków: 968 (koniec 2004 roku)

Towarzystwo posiada status: organizacji pożytku publicznego

Działalność statutowa PTMTS jest dofinansowywana przez MNiI.

Z inicjatywą utworzenia Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej wystąpiło grono naukowców mechaników: Witold Wierzbicki, Witold Nowacki, Jerzy Mutermilch, Wacław Olszak, Zbigniew Kączkowski, Henryk Walden i Wojciech Urbanowski. Zebranie założycielskie odbyło się 13 marca 1958r. Lista członków założycieli zawiera 117 nazwisk. Towarzystwo zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń w czerwcu 1958 r.

Celem PTMTS zgodnie ze statutem jest krzewienie i popieranie rozwoju mechaniki teoretycznej i stosowanej oraz współdziałanie w jej szerzeniu i rozpowszechnianiu. Przedmiotem jego zainteresowania są wszystkie dziedziny mechaniki.

Członkami Towarzystwa są pracownicy uczelni i instytucji naukowych z terenu całego kraju oraz z zagranicy (976 członków na koniec 2002 r. – w tym 64 członków z zagranicy), związani z różnymi dziedzinami mechaniki.

Działalność PTMTS koncentruje się w oddziałach terenowych (17 w 2005 r.).

Jedną z podstawowych form działalności jest organizowanie ogólnokrajowych sympozjów i konferencji naukowych (rocznie 4-8) oraz zebrań naukowych (rocznie 70–80), które poświęcone są mechanice teoretycznej i stosowanej, a w szczególności dynamicznie rozwijającym się jej nowym kierunkom. Regułą jest wydawanie materiałów konferencyjnych i pokonferencyjnych.

Większość sympozjów i konferencji ma stałą tematykę, np. Oddział Warszawski organizuje sympozja z zakresu doświadczalnych badań w mechanice ciała stałego oraz mechaniki w lotnictwie, Oddział Poznański – z zakresu drgań i fal w układach fizycznych, Oddział Wrocławski – z zakresu kompozytów i konstrukcji warstwowych, Oddział Krakowski – z zakresu techniki wibracyjnej, górnictwa i hutnictwa oraz metod probabilistycznych, Oddział Gliwicki – sympozja z zakresu modelowania w mechanice, a Oddział Łódzki – z zakresu stateczności konstrukcji oraz układy dynamiczne – teoria i zastosowania.

Na organizowanych przez oddziały terenowe zebraniach naukowych prezentowane są najnowsze wyniki badań oraz osiągnięcia własne członków Towarzystwa. Często do wygłaszania referatów zapraszani są prelegenci z zagranicy.

PTMTS organizuje kursy, wykłady i konkursy z wybranych dziedzin mechaniki, których celem jest podnoszenie poziomu wiedzy i przygotowania do pracy naukowej młodych pracowników.

PTMTS wydaje kwartalnik Journal of Theoretical and Applied Mechanics, w którym publikowane są oryginalne, recenzowane prace z różnych gałęzi mechaniki oraz Biuletyn Informacyjny PTMTS przedstawiający ważniejsze wydarzenia z życia Towarzystwa.

PTMTS współpracuje ze wszystkimi placówkami naukowymi zajmującymi się mechaniką, z Polskim Towarzystwem Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Polskim Towarzystwem Symulacji Komputerowej, Polskim Towarzystwem Metod Komputerowych Mechaniki, ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

III. Działania (aktualnie realizowane programy, akcje, konkursy, inne działania):

Wydawnictwa ciągłe:

· Journal of Theoretical and Applied Mechanics - kwartalnik, ukazuje się od 1963 roku, do roku 1997 pod tytułem Mechanika Teoretyczna i Stosowana, ISSN 1429-2955, Warszawa

Konkursy naukowe:

· Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu mechaniki stosowanej,

· Konkurs im. Profesora Janusza W. Elsnera na najlepszą pracę z mechaniki płynów,

· Ogólnokrajowy Konkurs im. Profesora Jana Szmeltera na prace z mechaniki technicznej,

· Konkurs – Nagroda Naukowa im. Wacława Olszaka - p rzyznawana młodym pracownikom nauki raz w kadencji PTMTS za pracę (lub cykl prac), która stanowi poważny wkład w rozwój mechaniki teoretycznej lub stosowanej :

Konferencje naukowe – obywające się cyklicznie:
· Sympozjon „Modelowanie w Mechanice”,
· Konferencja „Majówka Młodych Biomechaników”,
· Sympozjum „Drgania w układach fizycznych”,
· Sympozjon „Kompozyty. Konstrukcje warstwowe”,
· Krajowa Konferencja „Mechanika Płynów”,
· Ogólnopolska/Międzynarodowa Konferencja „Mechanika w Lotnictwie”,
· Sympozjum „Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji”,
· Konferencja „Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki”,
· Międzynarodowa Konferencja „Applied Mechanics”,
· Sympozjum „Stateczności Konstrukcji”,
· Konferencja „Układy dynamiczne: teoria i zastosowania”.

Seminaria naukowe:
· Międzynarodowe Seminarium Mechaniki Stosowanej,
· Seminarium „Nowe kierunki w nauczaniu mechaniki technicznej i wytrzymałości materiałów”,
· Seminarium naukowo-praktyczne „Energia w nauce i technice”.

 góra strony
Koszyk jest pusty
Zaloguj się:

adres e-mail:

hasło:
   
« Zarejestruj się
Wpisz pobrany
kod dostępu:
 
Polecamy:
Google
    
UWAGA! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii, proszę zapoznać się z polityką prywatności platformy edukacyjnej eduskrypt.pl
ZAMKNIJ