eduskrypt.pl - platforma nominowana do WORLD SUMMIT AWARD 2007

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

I. Dane adresowe (pełna nazwa, siedziba, adres do korespondencji, strona www, e-mail):

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej,
40-014 Katowice,
ul. Mariacka 1
 – ośrodek regionalny FRDL w województwie śląskim
 www.frdl.katowice.pl
 biuro@frdl.katowice.pl
 tel./fax. 0 32 206 98 43

II. Profil działalności(rok założenia, podstawowe cele, założenia, misja)- krótka charakterystyka:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej powstała we wrześniu 1989 r. i posiada 16 ośrodków szkoleniowych oraz 4 szkoły wyższe administracji publicznej w całej Polsce. Jej ośrodek regionalny w Katowicach powstał w 1990 roku. Fundacja i jej ośrodki regionalne prowadzą regularne działania wspierające rozwój demokracji i samorządności lokalnej, kierując swe działania do pracowników samorządowych i radnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, dziennikarzy, nauczycieli, młodzieży, pracowników i kadry małych i średnich przedsiębiorstw oraz ludzi bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem. Przy Fundacji działa Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli, która posiada 16 regionalnych oddziałów. Ośrodki FRDL, w tym Ośrodek w Katowicach działają poprzez szkolenia, konferencje, spotkania forów zawodowych pracowników samorządowych, doradztwo, konsulting, realizację programów dotowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych.

III. Działania (aktualnie realizowane programy, akcje, konkursy, inne działania):

Ośrodek w Katowicach podejmuje następujące działania:
- stała oferta szkoleń otwartych i zamkniętych oraz doradztwa dla administracji samorządowej i radnych,
- stała oferta szkoleń i doradztwa dla małych i średnich przedsiębiorstw,
- stała oferta szkoleń doskonalących i kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli,
- oferta konsultacji i doradztwa dla organizacji pozarządowych,
- ogólnopolski roczny program „Przejrzysta Polska”, skierowany do urzędów gmin, miast i powiatów - realizowany przez Ośrodek w województwie śląskim – realizatorzy: FRDL, Fundacja im. S. Batorego, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i „Gazeta Wyborcza”. Program ma na celu wprowadzenie jednolitych standardów działania urzędów w kilku wybranych zagadnieniach.
- ogólnopolski półroczny program szkoleń nt. funduszy strukturalnych dla administracji samorządowej i msp „Dobry projekt szansą na rozwój regionów” – realizowany w województwie śląskim przez Ośrodek, finansowany przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy.
- ogólnopolski projekt „Wzoruj się na najlepszych. Dobre praktyki we wdrażaniu funduszy strukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego” – realizowany w województwie śląskim przez Ośrodek, finansowany przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy.
- regionalny projekt „Pierwsza szychta”, skierowany do osób dyskryminowanych na rynku pracy, gdzie Ośrodek jest partnerem Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Projekt finansowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.
Koszyk jest pusty
Zaloguj się:

adres e-mail:

hasło:
   
« Zarejestruj się
Wpisz pobrany
kod dostępu:
 
Polecamy:
Google
    
UWAGA! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii, proszę zapoznać się z polityką prywatności platformy edukacyjnej eduskrypt.pl
ZAMKNIJ