eduskrypt.pl - platforma nominowana do WORLD SUMMIT AWARD 2007

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów

I. Dane adresowe (pełna nazwa, siedziba, adres do korespondencji, strona www, e-mail):

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów

39 – 300 Mielec, Al. Niepodległości 8/32

www.zgsnap.prv.pl 

II. Profil działalności(rok założenia, podstawowe cele, założenia, misja)- krótka charakterystyka:

Rok założenia: 1993.

Cele: troska o rangę i poziom języka polskiego jako języka narodowego oraz działania ułatwiające powszechną edukację polonistyczną, w szczególności zaś:

  1. badanie i ulepszanie metod nauczania języka polskiego,
  2. doskonalenie programów kształcenia polonistycznego,
  3. podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków,
  4. ułatwianie wymiany informacji i kontaktów koleżeńskich w środowisku wszystkich osób zainteresowanych nauczaniem i problemami powszechnej edukacji polonistycznej,
  5. reprezentowanie członków SNaP, ich opinii, potrzeb, interesów i uprawnień wobec społeczeństwa i władz.

Obecnie SNaP skupia członków w 18 oddziałach, które realizują zadania wynikające z potrzeb polonistów na danym terenie. Koordynacją działań i organizacją imprez o charakterze ogólnopolskim zajmuje się Zarząd Główny, reprezentuje on także środowisko polonistyczne wobec społeczeństwa i władz.

III. Działania (aktualnie realizowane programy, akcje, konkursy, inne działania):

Aktualnie realizowany program: Małe ojczyzny – temu zagadnieniu podporządkowana była tematyka ogólnopolskich konferencji: w Świnoujściu (2002), Inowrocławiu (2003), Chęcinach (2003), Kielcach (2004), Mielcu (2004), Warszawie (2004), Radomiu (2005), Wrocławiu (2005), Lublinie (2005).

Od lat organizowana jest Letnia Szkoła SNaP w Świnoujściu. W tym roku odbyła się trzecia edycja Letniej Szkoły, dominowała tematyka związana z ocenianiem i egzaminami zewnętrznymi (egzamin gimnazjalny i Nowa Matura).

Podczas konferencji doświadczeni członkowie SNaP-u prowadzą zajęcia, warsztaty, wykłady, prezentacje. Poloniści należący do SNaP pełnią także funkcje egzaminatorów, rzeczoznawców, ekspertów, mają liczne publikacje metodyczne.

Pracowały zespoły przygotowujące nauczycieli i uczniów do Nowej Matury (2003-2005).

Obecnie oddział w Mielcu wydaje czasopismo W Kręgu Mieleckich Humanistów.

SNaP zabierał głos w sprawie tworzonej podstawy programowej (artykuł opublikowano w „Gazecie Szkolnej”, numery z maja i czerwca br.), awansu nauczycieli, kształcenia nauczycieli, równego statusu kobiet i mniejszości w podręcznikach szkolnych.

Przystąpiliśmy do Konfederacji Stowarzyszeń Nauczycielskich.

Stowarzyszenie było sponsorem ogólnopolskiego konkursu „Szkoła pisania” organizowanego przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Koszyk jest pusty
Zaloguj się:

adres e-mail:

hasło:
   
« Zarejestruj się
Wpisz pobrany
kod dostępu:
 
Polecamy:
Google
    
UWAGA! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii, proszę zapoznać się z polityką prywatności platformy edukacyjnej eduskrypt.pl
ZAMKNIJ