eduskrypt.pl - platforma nominowana do WORLD SUMMIT AWARD 2007

"Głos Nauczycielski" historia tygodnika

„Głos Nauczycielski” obchodzi w tym roku Jubileusz 90-lecia istnienia. Nie trudno zgadnąć, że jest to najstarszy tygodnik społeczno-oświatowy w Polsce, który zaczął się ukazywać jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 r. Co więcej, według prasoznawców, „Głos Nauczycielski” jest jednym z najstarszych, jeśli nie najstarszym pismem branżowym w Europie.

90 lat tradycji

„Głos Nauczycielski” jest czytany przez kolejne już pokolenie polskich pedagogów. Pismo zainicjowało Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskich Szkół Początkowych. Po raz pierwszy periodyk ukazał się w czerwcu 1917 r. jako miesięcznik. Potem był dwutygodnikiem, od 1926 roku jest tygodnikiem. Dziś wydaje go Wydawnictwo „ Głos Nauczycielski”, którego założycielem jest Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP). Do dziś pozostał jedynym czasopismem w Polsce w całości poświęconym problemom nauczycieli i szkół - instytucji jakże ważnych w życiu każdego państwa.

W pierwszych latach po uzyskaniu przez Polskę niepodległości „Głos Nauczycielski” staczał ostre boje o oświatę. Szczególnie na wsi, gdzie niełatwo było wyegzekwować obowiązek szkolny wprowadzony w 1919 r. dekretem Józefa Piłsudskiego, honorowego członka ZNP .

Głos Nauczycielski” od początku służył czytelnikom rzeczywistą radą i pomocą. Publikował konspekty lekcji, podpowiadał lektury i wydawnictwa metodyczne. Zachęcał do podnoszenia kwalifikacji. W czasach, gdy powszechnie dostępne media były bardzo odległą przyszłością stanowił ważne spoiwo środowiska nauczycielskiego. Zamieszczał listy od czytelników, odpowiadał na ich pytania w rubryce „Biuro porad szkolnych”. Pisał też o życiu związkowym, o różnych formach samopomocy. Jedną z pierwszych dużych akcji pisma była zbiórka pieniędzy na sanatorium dla nauczycieli chorych na gruźlicę, które powstało później w Zakopanem.

1 lipca 1926 r. „Głos Nauczycielski” zamieścił ustawę o stosunkach służbowych nauczycieli, tzw. pragmatykę służbową – czyli prototyp obecnej Karty Nauczyciela. Do dnia dzisiejszego ta wielokrotnie modyfikowana nauczycielska konstytucja pozostaje jednym z ważniejszych tematów pisma.

W latach 30. pismo miało już kilkanaście stałych działów, takich jak: „Ciernie i głogi” (interwencje), „Trybuna związkowa”, „Sprawy służbowo-zawodowe”, „Kronika parlamentarna”, „Dział informacyjno-organizacyjny”, „Oświata pozaszkolna”, „Przegląd wydawniczy” , „Poradnik samokształceniowy”. Numer „Głosu Nauczycielskiego” z czerwca 1939 r., czyli zaledwie kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej, został poświęcony czwartemu z kolei Kongresowi Pedagogicznemu w Warszawie. W chwili, gdy wojna przerwała wydawanie „Głosu Nauczycielskiego”, miał on niebagatelny nakład 53 tys. egzemplarzy.

Pierwszy powojenny numer „Głosu Nauczycielskiego” ukazał się już 1 czerwca 1945 r. Pismo stało się częścią złożonej rzeczywistości, w jakiej znalazła się Polska tamtego czasu. Niemniej uczestniczyło w ważnych akcjach. Między innymi współtworzyło fundusze pomocy dla osieroconych dzieci, wdów, pedagogów wracających z niewoli; włączyło się też do nurtu odbudowy kraju: inicjowało wznoszenie szkół i mieszkań dla nauczycieli, w tym na ziemiach zachodnich. Do pozycji wyjściowej, z początku swego istnienia, gdy znalazł się ponownie i wyłącznie w kręgu oświatowym, „Głos Nauczycielski” powrócił dopiero w roku 1990, czyli niemal równolegle z zapoczątkowanym rok wcześniej przełomem we współczesnej historii Polski. Tygodnik przez dziesięciolecia swego istnienia pomagał, informował, doradzał i dodawał otuchy nauczycielom w różnych krytycznych dla oświaty momentach. Także wtedy, gdy szkoły zaczęły być przejmowane przez samorządy, kiedy zaczęła być wdrażana reforma edukacji. Na łamach pisma nauczyciele znajdowali i znajdują nadal różnorodne informacje ułatwiające nie tylko awans, ale także codzienną, szkolną pracę.

Mimo, że „Głos Nauczycielski” obchodzi 90-lecie istnienia nadal jest młody duchem i stale unowocześnia sposób przekazu i kontaktu z Czytelnikiem. Od kilku lat poszerza swoją ofertę dla nauczycieli o kursy, szkolenia, seminaria i warsztaty. „Głos Nauczycielski” rozwija też swoją stronę internetową, która stała się już pierwszym oświatowym dziennikiem internetowym w kraju, odwiedzanym przez dziesiątki tysięcy osób dziennie. Trzeba też podkreślić, że „Głos Nauczycielski” – zgodnie z coraz powszechniej obowiązującymi zasadami – całkowicie sam siebie finansuje.

"Głos Nauczycielski"
www.glos.pl

 góra strony
Koszyk jest pusty
Zaloguj się:

adres e-mail:

hasło:
   
« Zarejestruj się
Wpisz pobrany
kod dostępu:
 
Polecamy:
Google
    
UWAGA! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii, proszę zapoznać się z polityką prywatności platformy edukacyjnej eduskrypt.pl
ZAMKNIJ